suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Virolahden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Virolahden ja Miehikkälän kunnissa peruskoulun oppilaalle järjestetään maksuton koulukuljetus, mikäli oppilaan yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km tai milloin se oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Oppilaan heikko terveydentila tulee olla lääkärinlausunnolla todettu. Koulumatkan vaikeus, vaarallisuus ja rasittavuus todetaan sivistyslautakunnan antamiin koulukuljetusohjeisiin ja uusimpaan Koululiitu-ohjelmaan perustuen.

Oppilaan koulumatka voi osittain muodostua oppilaan itse kulkemasta osasta. Oppilas on velvollinen kulkemaan omin avuin pysäkille enintään viisi kilometriä, ellei tien vaarallisuus tai oppilaan heikko terveys muuta edellytä.

Toimi näin

Koulukuljetusta haetaan keväisin seuraavalle lukuvuodelle. Hakemuksia saa kouluilta ja sivistystoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Jos maksuttoman koulukuljetuksen kriteerit eivät täyty, oppilaan huoltaja voi hakea harkinnanvaraista maksullista koulukuljetusta. Tällöin huoltaja maksaa kyydistä kunnan päättämän maksun.

Jos oppilas on hakeutunut muuhun kuin kunnan osoittamaan peruskouluun, asetetaan oppilaan kouluun ottamisen edellytykseksi, että oppilaan huoltaja vastaa koulukuljetuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVirolahden kunta
Palvelusta vastaaVirolahden kunta
Alue Miehikkälä, Virolahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Virolahden kunta
Päivitetty: 4.3.2021