suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Vesilahdessa koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä, jota taksit ja koulubussit täydentävät tarpeen mukaan. Yksittäistä oppilasta ei yleensä haeta kotiportilta saakka, vaan turvallisesta paikasta kuljetusreitin varrelta.

Tarkemmat tiedot koulukuljetuksesta voit lukea "Koulukuljetusperiaatteet" -liitteeltä.

Toimi näin

Ilmoita lapsesi ensin esi- tai perusopetukseen. Saat koulukuljetuspäätöksen esi- ja perusopetuspaikkapäätöksen mukana, mikäli lapsellasi on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen joko koulumatkan pituuden tai vaarallisuuden (Vaaralliseksi luokitellut tiet) perusteella.

Muista syistä johtuen hae koulukuljetusta kunnan nettisivuilla olevalla sähköisellä lomakkeella. Mikäli koulumatka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, on koulukuljetushakemukseen liitettävä tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausunto. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi tarvittava kuljetusmuoto ja kuljetustarpeen ajanjakso.

Hae myös tilapäistä koulukuljetusta sähköisesti esim. oppilaan loukkaantumisen tai sairauden vuoksi. Tilapäisestä koulukuljetuksesta ja siihen liittyvästä päätöksestä lisätietoja antavat koulujen rehtorit. Hakemuksen käsittely kestää noin 5 arkipäivää. Tämän ajan huoltaja on itse velvollinen järjestämään oppilaan kuljetuksen kouluun.

Opeta lapsesi liikkumaan turvallisesti liikenteessä sekä tutustu yhdessä lapsesi kanssa koulumatkaan hyvissä ajoin ennen lukukauden aloittamista.

Kenelle ja millä ehdoin

Kunta järjestää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen ilman hakemusta omaan lähikouluun/esiopetuspaikkaan tai korvaa huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos koulumatka

  • on yli 5 kilometriä 2.—9. -luokan oppilaalla
  • on yli 3 kilometriä 0.—1. -luokan oppilaalla
  • tai voidaan sivistyslautakunnan päätöksen mukaan todeta vaaralliseksi

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan oppilaiden päivittäistä kodin ja koulun välistä matkaa, jonka oppilas kulkee kouluun lyhintä, jalankulkukelpoista ja ympäri vuoden yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin.

Kotiosoite on väestörekisteriin oppilaalle merkitty osoite. Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kuljetusta muusta kuin väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Koulukuljetus voidaan järjestää myös vain osalle koulumatkasta.

Jos koulumatka tai osa siitä määritellään vaaralliseksi (Vaaralliseksi luokitellut tiet), kunta järjestää kuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osalle.

Koulukuljetus voidaan myöntää myös harkinnanvaraisesti muista syistä, kuten koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden vuoksi (esim. terveydelliset tai oppilaan henkilökohtaisesta kehitystasosta johtuvat syyt). Tällöin hakemuksen liitteeksi tarvitaan tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai vastaavan asiatuntijan lausunto. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi käytettävä kuljetusmuoto ja ajanjakso, mille koulukuljetus tulisi järjestää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 1.10.2021