suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Uudenkaupungin kaupunki

Koulukuljetus Uudessakaupungissa

  • Palvelu
  • Uusikaupunki
  • Julkinen palvelu

Uudenkaupungin kaupungin opetus- ja kasvatuslautakunta määrittelee koulukuljetusperusteet. Oppilas saa koulukuljetuksen kaupungin osoittamaan ensisijaiseen esiopetus- tai perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on esiopetuksessa olevalla lapsella ja perusopetuksen 1.-2. luokan oppilaalla yli 3 km. Perusopetuksen 3.-9. luokan oppilaalle myönnetään koulukuljetus, kun koulumatka on yli 5 km. Muih ...

Toimi näin

Oppilas saa koulumatkaetuuden ilman hakemusta ensisijaiseen Uudenkaupungin kaupungin osoittamaan kouluun, mikäli määrätyt kilometrirajat täyttyvät. Huoltaja anoo esiopetusoppilaalle kuljetusetuutta erillisellä hakemuksella esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta tulee huoltajan hakea erillisellä hakemuksella. Hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien/koulumatkan vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella.

Oppilas voi olla oikeutettu koulumatkaetuuteen myös asiantuntijalausunnon perusteella. Asiantuntijalausunto on liitettävä hakemukseen. Hakemuksessa tulee ilmetä ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa.

Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan ja päätös tehdään jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Kuljetuspäätöksen tekee varhaiskasvatuksen johtaja / rehtori opetus- ja kasvatuslautakunnan päättämien periaatteiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilaan koulumatka mitataan lapsen väestörekisterin mukaisesta pysyvästä kotiosoitteesta, kotiportilta koulun portille lyhintä reittiä käyttäen. Tällöin kävely- ja pyörätiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Mittauksessa huomioidaan lisäksi, ovatko kulkuväylät käytettävissä talviaikaan. Kunnan velvollisuus ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle. Kuljetuksen myöntämisen perusteena oleva kilometriraja on pisin mahdollinen omavastuumatka oppilaan omatoimiselle kulkemiselle.

Peruskoulun oppilaalle voidaan järjestää maksuton koulukuljetus myös asiantuntijalausuntojen perusteella.

Palvelun toteuttaa

Uudenkaupungin kaupunki

Palvelusta vastaa

Uudenkaupungin kaupunki
Tekstistä vastaa: Uudenkaupungin kaupunki
Päivitetty: 3.11.2023