suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Suomussalmen kunnan koulukuljetusperusteet 1.8.2016 alkaen (Sivistyslautakunta 27.1.2016/liite)

Peruskoululaisten koulukuljetukset järjestetään ja korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kunta järjestää kuljetuksen lapsen väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen.

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että jos oppilaan koulumatka on järjestetty linja-autolla tai taksilla, voi hän joutua kävelemään osan matkasta, ellei koulumatkaan päivittäin käytetty aika ylitä perusopetuslaissa annettuja aikarajoja.

Taajamassa koulumatkan pituus mitataan lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin kotiportilta koulun linja-autopysäkille tai koulun portille. Haja-alueella lähimmälle kuljetusreitille kuljettava koulumatkan pituus mitataan kotiportilta lyhintä jalankulkukelpoista tietä pitkin.

Koulukuljetuksia järjestetään seuraavasti;

• E – 3 luokan oppilaille yli 2 km:n koulumatkalta koko kunnan alueella

• Juontokuljetukset runkolinjasta poikkeavilla matkoilla:

E – 2 luokkien oppilaille yli 1 km matkalta

3 – 9 luokkien oppilaille yli 2 km matkalta

Edellä mainituista kilometrirajoista voidaan poiketa koulumatkaan käytetyn ajan, tien vaarallisuuden perusteella tai terveydellisistä syistä. Mikäli oppilas tarvitsee kuljetuksen edellä mainituilla perusteilla, huoltajan on haettava sitä lukuvuosittain kirjallisesti ja liitettävä mukaan tarpeelliset todistukset esim. lääkärintodistus.

Tien vaarallisuutta arvioitaessa käytetään apuna Kainuun liikenneturvallisuustyön tukitoiminnan kautta saatua Koululiitu -lausuntoa. Tien vaarallisuuden arvioinnissa muuttujina on otettu huomioon: liikennemäärä, nopeusrajoitus, raskaan liikenteen määrä, piennarleveys/ajoradan leveys, tien päällyste, asutus ja tien toiminnallinen luokka. Kertoimina on huomioitu valaistus, kevyen liikenteen väylä sekä tien kunnossapitoluokka.

• Tien vaarallisuuden perusteella alle 5 km:n koulumatkat järjestetään seuraavasti:

 Ruukinkankaan koulun osalta 5-tien varresta Karvolasta tuleville E – 9 luokkien oppilaille

 Karhulanvaaran koulun taajaman ulkopuolelta Pyyvaarantien suunnasta ja Veikkolantien suunnasta Suomussalmen sillan takaa tuleville E-6 luokkien oppilaille.

Mikäli huoltajalle suoritetaan tilapäisesti korvausta lapsen kouluun kuljetuksesta, korvaus maksetaan virkaehtosopimuksen alimman km-korvauksen suuruisena.

Toimi näin

Lisätietoja koulukuljetuksiin liittyvistä asioista antaa palvelusihteeri Tarja Kela (p. +358 44 777 3212) tai koulujen johtajat ja kuljettajat.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSuomussalmen kunta
Alue Suomussalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 17.6.2020