suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siuntion kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Siuntio
  • Julkinen palvelu

Kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen seuraavin perustein: 1) Koulumatkan pituus kilometreinä. Kuljetus järjestetään 1-3. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on yli 3 km. Kuljetus järjestetään 4-6. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km. 2) Koulumatkan vaarallisuus. Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus, jos kuljettu tie on vaarallinen. Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen asiantuntijalausunnon perusteella. 3) Koulumatkan pituus ajallisesti. Koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka voi kestää enintään 3 tuntia päivässä. 4) Terveydelliset syyt. Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus terveydellisistä syistä. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen. Myös esiopetuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja kunnan järjestämään kuljetukseen. Kuljetusta ei järjestetä päivähoidossa oleville lapsille. Kunta ei myöskään järjestä kuljetusta oppilaille, jotka käyvät koulua muualla kuin lähikoulussaan. Lisätietoja saat tutustumalla Siuntion kunnan koulu- ja esiopetuskuljetuste periatteisiin 1.6.2016 alkaen.

Toimi näin

Koulukuljetusta haetaan vuosittain ilmoitettavaan määräaikaan mennessä sähköisesti Wilman kautta. Kesken lukuvuoden kuntaan muuttavat oppilaat voivat hakea koulukuljetusta myös lukuvuoden aikana. Tutustu ennen hakemuksen täyttöä Siuntion kunnan koulukuljetusperiaatteisiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Siuntion kunnassa opiskelevat oppilaat vuosiluokilla 1-9 hakevat koulukuljetusta vuosittain sähköisesti Wilman kautta. Ennen 1.6.2016 myönnetyt koulukuljetuspäätökset ovat voimassa päätöksen mukaisesti.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaSiuntion kunta
Alue Siuntio
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Siuntion kunta
Päivitetty: 8.12.2020