suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siilinjärven kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Siilinjärvi
  • Julkinen palvelu

Koulumatkojen korvaamisessa ja järjestämisessä noudatetaan perusopetuslakia, kunnanvaltuuston päätöstä, kunnan hallintosääntöä ja sivistyslautakunnan hyväksymiä periaatteita.

Oppilaan koulumatkat järjestetään siihen kouluun, jonka koulunkäyntialueella hän asuu tai muuhun kunnan osoittamaan opiskelun vaatimaan kouluun, jos oppilaan koulumatka on yli 3 km (1 - 2 luokat) ja yli 5 km (3 - 10 luokat ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetus myönnetään hakemuksesta, mikäli:

- koulumatka on vaarallinen

Perusteena sivistyslautakunnan päätös vaarallisista koulumatkoista sekä liikenne- ja tiestötietoihin perustuva laskennallinen arvio maanteiden vaarallisuudesta jalan tai pyörällä kulkeville koululaisille (Koululiitu).

- koulumatka on vaikea tai rasittava

Perusteena huoltajan toimittama riittävä selvitys (lääkärin/psykologin lausunto).

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Siilinjärven kunta
Tekstistä vastaa: Siilinjärven kunta
Päivitetty: 11.4.2023