suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Sievin kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Sievi
  • Julkinen palvelu

Kunta voi omalla päätöksellään harkinnanvaraisesti alentaa oppilaiden kyytirajoja ja Sievin koululautakunta on näin päättänyt: Kyytirajaksi on asetettu 0, 1 ja 2 luokka-asteiden osalta 3 km yhteen suuntaan. Siitä ylöspäin koulukyytien myöntämisrajana on 5 km, ellei ole erityisperusteita alemmalle rajalle.

Toimi näin

Koulukyydit järjestetään lukuvuoden alussa koulunjohtajan toimesta. Koulukyytiin oikeutettuja ovat 0-2 luokkalaiset, jos koulumatka on 3 km tai yli yhteen suuntaan. 3-9 luokkalaisilla koulukyytien rajana on 5 km, ellei ole erityisperusteita alemmalle rajalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Sievin kunta

Palvelusta vastaa

Sievin kunta
Tekstistä vastaa: Sievin kunta
Päivitetty: 12.5.2023