suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Saarijärven kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Saarijärvi
  • Julkinen palvelu

Koulumatka mitataan lyhintä jalankulkukelpoista, yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotipihalta (portti) koulun pihaan. Vaikean, vaarallisen tai rasittavan koulumatkan määrittelyssä otetaan huomioon oppilaan ikä tai muut olosuhteet.

Yksittäistä oppilasta ei yleensä haeta kotiportilta saakka, vaan turvallisesta paikasta kuljetusreitin varresta. Kouluautojen reitille kuljettavan matkan enimmäispituus määräytyy ikäluokittain seuraavasti:

esioppilaat 200 m,

1-2 luokkalaiset 1 km,

3-4 luokkalaiset 2 km ja

5-9 luokkalaisilla 3 km.

Koulumatkan kulkeminen on osa koulun terveyskasvatusta, jolloin pyritään aina sellaiseen ratkaisuun, että osa koulumatkasta tapahtuu joko jalkaisin tai polkupyörällä kulkien.

Maksuttoman koulukuljetuksen myöntämisperusteet sekä muuta tietoa koulukuljetusperiaatteista löytyy Saarijärven kaupungin koulukuljetusoppaasta.

Toimi näin

Hakemus maksuttomaan koulukuljetukseen on tulostettavissa nettisivulta tai sen voi pyytää sivistystoimen hallinnosta. Hakemus liitteineen palautetaan oppilaan koululle tai sivistystoimen hallintoon sekä esiopetushakemuksen yhteydessä varhaiskasvatuksen hallintoon.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen:

Esiopetuksen oppilaiden huoltajien tulee hakea kuljetusta huollettavalleen esiopetuspaikkaa hakiessaan. Hakemus jätetään silloinkin kun koulumatka kunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan on viittä kilometriä pitempi.

Perusopetuksen oppilaalle koulukuljetus järjestetään anomuksetta, kun koulumatka kaupungin osoittamaan lähikouluun on viittä kilometriä pitempi. Viiden kilometrin ja sitä lyhyemmälle koulumatkalle oppilaiden huoltajien on haettava koulukuljetusta huollettavalleen edellisen lukuvuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Koulukuljetuspäätös tehdään aina lukuvuodeksi kerrallaan. Jos oppilas muuttaa tai vaihtaa koulua tai esiopetuspaikkaa kesken lukuvuoden, on kuljetusta haettava uudelleen. Myös asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana.

Erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden perusteella tapahtuvissa kuljetuksissa, voidaan kuljetus järjestää tai korvata lyhyemmäksi ajaksi kuin lukuvuodeksi.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSaarijärven kaupunki
Palvelusta vastaaSaarijärven kaupunki
Alue Saarijärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Saarijärven kaupunki
Päivitetty: 15.10.2021