suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ranuan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Ranua
  • Julkinen palvelu

Esi-, perus- ja lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Yksityiskohtaiset tiedot koulukuljetuksen ehdoista ja kriteereistä löydät Ranuan kunnan koulumatkaoppaasta, joka on luettavissa kunnan verkkosivuilla.

Ranuan lukio järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille Ranuan kunnan alueella asuville lukion opiskelijoille, joiden koulumatka on yli viisi kilometriä.

Toimi näin

Kriteerien täyttyessä esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukion opiskelijoille järjestetään automaattisesti maksuton kuljetus.

Muussa tapauksessa ota yhteys sivistystoimenjohtajaan. Maksutonta koulukuljetusta poikkeustapauksissa haetaan koulunvaihto- ja/tai koulukuljetusanomus -lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetus järjestetään seuraavin perustein (Ranuan kunnan koulumatkaopas):

  1. kun koulumatka on yli 5 km
  2. E – 3 luokkalaisille, kun koulumatka on yli 3 km
  3. Esioppilaille, kun oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi aamu- tai iltapäivähoitoa.
  4. kun lääkärintodistuksella on todistettu oppilaan tarvitsevan kyyditystä
  5. koulumatkan vaarallisuuden perusteella. Vaarallisuuden määrittelyssä käytetään ensisijassa Koululiitu-ohjelmaa sekä toissijaisesti poliisin lausuntoja.
  6. 4–6 –luokkalaisille 4–5 km:n koulumatkalta. (Sivistyslautakunnalla on 5 % harkintavalta matkan pituuden osalta.)
  7. 4–6 –luokkalaisille 3–5 km:n koulumatkalta niinä koulupäivinä, kun pakkasta on aamulla yli -15 °C.

Maksuton kuljetus voidaan järjestää esikoululaisille alle 3 km:n matkalle asiantuntijalausuntojen perusteella (lääkärin tai vastaavan ja/tai poliisiviranomaisen antaman asiantuntijalausunnon perusteella).

Esi-, 1 ja 2 luokkien oppilaat haetaan taksilla yli kilometrin pituisen ajokuntoisen, talvella

auki pidetyn pistotien varrelta. Esioppilas haetaan turvallisuuden (asiantuntijan lausunto)

niin vaatiessa kotipihasta. Tästä päätöksen tekee sivistyslautakunta. Jos samalla suunnalla asuu vanhempia oppilaita, heidät voidaan kuljettaa, mikäli taksaluokka ei muutu. Vastaava kilometrimäärä 3-9 luokkien oppilaiden, lukiolaisten ja ammattikoululaisten osalta on

yli 2 km.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRanuan kunta
Palvelusta vastaaRanuan kunta
Alue Ranua
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ranuan kunta
Päivitetty: 20.5.2020