suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Raahe
  • Julkinen palvelu

Raahen tulevaisuuslautakunnan päätöksen 8.5.2019 pykälä 56 mukaisesti kaupunki järjestää koulukuljetuksen vuosiluokille 0–9 seuraavasti:

- 0–9 luokan oppilaille, mikäli koulumatka oman alueen kouluun lyhintä reittiä pitkin on yli 5 km.

- Erityisluokille ja -ryhmille kuljetus järjestetään tapauskohtaisesti.

- Jos oppilas hakeutuu toissijaiseen kouluun, oppilaalla ei ole kuljetusoikeutta, jolloin oppilaan huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan lapsensa koulumatkasta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

- Mikäli oppilas aloittaa lukuvuoden koulussa, jonka oppilasalueelle hän muuttaa myöhemmin lukuvuoden aikana, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.

- Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa kesken lukuvuoden, hän siirtyy samalla uuden lähikoulunsa oppilaaksi. Oppilaalla on oikeus jatkaa entisessä koulussaan, mikäli huoltaja vastaa mahdollisista kuljetuskustannuksista. Jos koulumatka uuteen lähikouluun on yli 5 km, oppilaalle järjestetään kuljetus.

Erillisestä anomuksesta kuljetus voidaan järjestää lyhyemmältä matkalta sellaisille oppilaille, joiden koulumatka on vaarallinen, oppilaalle liian vaikea tai liian rasittava. Anomuksen liitteenä tulee toimittaa lääkärin ja/tai psykologin lausunto matkan vaikeudesta tai rasittavuudesta. Koulumatkan vaarallisuudesta antaa lausuntonsa teiden vaarallisuutta arvioiva työryhmä.

Toimi näin

Koulukuljetusta haetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lomake löytyy kohdasta Hakemukset ja päätökset, tee uusi hakemus.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen kaupunki
Palvelusta vastaaRaahen kaupunki
Alue Raahe
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen kaupunki
Päivitetty: 7.4.2022