suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pyhtään kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Pyhtää
  • Julkinen palvelu

Pyhtään kunnassa maksuton koulukuljetus järjestetään oppilaille, joiden koulumatka on viittä kilometriä pidempi, mutta myös esikoululaisen, 1.- ja 2. luokan oppilaan koulumatkan ylittäessä kolme kilometriä. Maksuton koulukuljetus järjestetään myös oppilaille, joiden koulumatka on kunnassa määritelty vaaralliseksi.

Ulkopaikkakuntalaisten koulumatkojen korvaamisesta tehdään aina erillinen päätös.

Mikäli oppilas asuu lukuvuoden aikana osan aikaa myös toisen huoltajan luona, järjestetään maksuton koulukuljetus ainoastaan oppilaan Väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta oppilaan lähikouluun.

Rehtori päättää lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaan koulumatkan maksuttomuudesta sekä myöntää kuljetus- ja saattoavustukset.

Maksullisen koulukuljetuksen periaatteet on määritelty tarkemmin Pyhtään kunnan koulukuljetussäännössä.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetusten kriteereinä perusopetuslaissa sekä kunnan koulukuljetussäännössä esitetyt kriteerit

Palvelu on maksuton.

Maksullisen koulukyydin hinta määräytyy kunnan koulukuljetussäännön mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPyhtään kunta
Palvelusta vastaaPyhtään kunta
Alue Pyhtää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pyhtään kunta
Päivitetty: 5.4.2022