suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puumalan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Puumala
  • Julkinen palvelu

Saattoavustuksen suuruus on sama kuin kulloinkin voimassa oleva Kelan oman auton käytöstä maksama korvaus ja maksetaan vain siltä matkalta, kun oppilas on kyydissä.

Puumalan kunnassa oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen koskee oppilaan lähikoulua eli Puumalan yhtenäiskoulua. Oppilaan käydessä muuta kuin hänelle osoitettua lähikoulua huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Esioppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km, haetaan ja viedään kotipihaan tai haetaan/viedään välittömässä läheisyydessä olevaan turvalliseen paikkaan. Esiopetuksen lisäksi päivähoitoa tarvitsevat lapset eivät ole oikeutettuja kuljetukseen.

Koulukuljetuksessa olevan oppilaan itse kuljettava matka linja-autopysäkille tai taksireitin varteen on peruskoulun: 1.-2. luokan oppilaalla enintään 1 km, 3.-4. luokan oppilaalla enintään 3 km ja 5.-9. luokan oppilaalla enintään 4 km. Jos itse kuljettava matka ylittyy, järjestetään mahdollisuuksien mukaan jatkokuljetus tai maksetaan huoltajalle saattoavustusta.

Esioppilaille ja peruskoulun 1.-2. luokan oppilaille, jotka asuvat heti Puumalansalmen sillan Imatran puolella ja Kotiniemen asuinalueella järjestetään maksuton koulukuljetus, mikäli Viljakansaaren ja Luukkolan suunnalta tulevissa autoissa on tilaa.

Oppilaalla on mahdollisuus päästä kuljetukseen edellä mainittua lyhyemmältäkin matkalta huoltajan antamaa maksusitoumusta vastaan koulukuljetusreitin varrelta, mikäli autossa on tilaa. Maksu on linja-autolipun mukainen maksu, jonka kunta laskuttaa huoltajalta. Maksusitoumuksen voi tehdä koko lukuvuodelle tai osalle lukuvuotta.

Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan oppilaalle järjestää maksuton kuljetus.

Huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta erillisellä hakemuksella. Hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Asiantuntijalausunto on liitettävä hakemukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuumalan kunta
Palvelusta vastaaPuumalan kunta
Alue Puumala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puumalan kunta
Päivitetty: 17.2.2021