suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Punkalaitumen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Punkalaidun
  • Julkinen palvelu

Punkalaitumen kunta järjestää koulukuljetuksen Punkalaitumen kunnassa asuville esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille. Koulumatkaetuus myönnetään oppilaan lähikouluun, määrättyyn esiopetusyksikköön tai muuhun Punkalaitumen kunnan osoittamaan kouluun. Jos koulu on muu kuin oppilaan lähikoulu, kunta ei maksa oppilaan koulumatkoista koituvia lisäkustannuksia.

Esiopetuksen ja 1.-3. luokan oppilaat saavat maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on 3 km tai enemmän. Muille perusopetuksen oppilaille maksuton koulukuljetus myönnetään, mikäli koulumatka on 5 km tai enemmän. Kuljetus toteutetaan julkista kulkuneuvoa käyttäen tai kunnan erikseen hankkimana tilausliikenteenä.

Edellä mainituista perusteista poiketen Punkalaitumen kunta voi myöntää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen erillisen hakemuksen perusteella.

Myös maksullisen koulukuljetuksen voi saada hakemuksella, jos maksuttoman koulukuljetuksen edellytykset eivät täyty. Kuljetus ei saa kuitenkaan aiheuttaa lisäkustannuksia ja edellytyksenä on myös, että kuljetuksessa on tilaa. Kuljetus maksaa 1 euron suunta.

Punkalaitumen kunta järjestää maksuttoman koulukuljetuksen kaikille Punkalaitumen lukion opiskelijoille.

Toimi näin

Koulumatkaetuus myönnetään esi- ja perusopetuksen oppilaalle ilman erillistä hakemusta kilometrirajojen täyttyessä.

Kilometrirajojen alittuessa koulumatkaetuutta haetaan hakemuksella koulun rehtorilta. Hakemuksen perusteena voi olla koulumatkan vaarallisuus, petovaara, terveydelliset syyt tai asiantuntijalausunto.

Maksutonta koulukuljetusta haetaan samalla hakemuksella ja laskutus tehdään huoltajan ilmoittaman matkojen määrän mukaan.

Punkalaitumen lukion kaikille opiskelijoille myönnetään koulukuljetusetuus ilman erillistä hakemusta. Lukioon ilmoittautuessa opiskelija ilmoittaa koulukuljetusetuuden käytöstä ja päivittää tietoa, jos se muuttuu.

Hakemuslomakkeet ja tarkemmat koulukuljetusohjeet ovat Punkalaitumen kunnan kotisivuilla: http://www.punkalaidun.fi/sivu.tmpl?sivu_id=7421

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaPunkalaitumen kunta
Alue Punkalaidun
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Punkalaitumen kunta
Päivitetty: 23.10.2020