suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pukkilan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Pukkila
  • Julkinen palvelu

Pukkilan kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen koulumatkan pituuden perusteella, jos oppilaan koulumatka on lyhintä käyttökelpoista tietä pitkin esikoululaisilla ja 1.-2.- luokkalaisilla yli 3 km tai 3.-6.-luokkalaisilla yli 5 km.

Jos koulumatka tai osa koulumatkasta määritellään vaaralliseksi, kunta järjestää koulukuljetuksen vaaralliseksi katsotulle koulumatkan osuudelle tai korvaa huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuneita koulumatkakustannuksia. Pukkilassa käytetään koulumatkan turvallisuuden arvioinnissa Koululiitu-menetelmästä saatavia teiden vaarallisuusindeksejä ja tarvittaessa poliisiviranomaisen lausuntoja. Koululiitu -menetelmä päivitetään vuosittain.

Mikäli oppilas asuu lukuvuoden aikana osan aikaa myös toisen huoltajan luona, järjestetään maksuton koulukuljetus ainoastaan oppilaan Väestörekisterin mukaan määräytyvästä asuinpaikasta oppilaan lähikouluun. Muilta osin mahdolliset kustannukset jäävät huoltajien maksettavaksi ja keskenään sovittavaksi.

Toimi näin

Maksullista koulukuljetusta anottava erikseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPukkilan kunta
Palvelusta vastaaPukkilan kunta
Alue Pukkila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pukkilan kunta
Päivitetty: 11.3.2020