suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Pori
  • Julkinen palvelu

Alue

Pori
Palvelun kieli: suomi

Kun oppilaan koulumatka hänelle osoitettuun lähikouluun on 1.-3. luokilla yli kolme kilometriä ja 4.-9. luokilla yli viisi kilometriä, Porin kaupungin sivistystoimi järjestää maksuttoman kuljetuksen tai myöntää riittävän avustuksen vanhemmille saattamista/kuljetuksen järjestämistä varten. Herttuan, Kallelan ja Koivulan erityiskoulujen oppilailla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä. Maksuton kuljetusetu myönnetään vain omaan lähikouluun.

Maksuttomaan kuljetukseen voi olla oikeus myös silloin kun koulumatka muodostuu oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi, vaikka koulumatkan pituus ei vielä oikeuttaisi maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetuksen järjestäminen koulumatkan liiallisen vaikeuden tai rasittavuuden perusteella edellyttää aina asiantuntijan (esimerkiksi lääkärin tai psykologin) lausuntoa. Koulutien vaarallisuuden arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti liikenteellisiä olosuhteita. Huoltajat voivat anoa maksutonta koulukuljetusta koulutien liiallisen rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella erillisellä hakemuksella.

Oppilaan muuttaessa kesken lukuvuoden toiselle oppilasalueelle Porin kaupungin sisällä koulukuljetus voidaan järjestää entiseen lähikouluun 6. ja 9. luokilla kuluvan lukuvuoden loppuun asti. Muilla vuosiluokilla koulukuljetus entiseen lähikouluun voidaan järjestää kevätlukukauden loppuun asti, jos oppilasalueen vaihtaminen tapahtuu kevätlukukauden aikana.

Yhteishuoltajuuden perusteella kuljetusetu myönnetään oppilaan väestörekisterin mukaisesta vakituisesta asuinpaikasta kuljetusetuuden myöntämisedellytysten täyttyessä.

Kuljetus järjestetään siten, että päivittäinen koulumatka odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden alkaessa täyttänyt 13 vuotta, koulumatka saa kestää enintään kolme tuntia. Koulun tehtävänä on järjestää kuljetusta odottavalle oppilaalle mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulumatkakuljetukset järjestetään ensisijaisesti joukkoliikenteen vakiovuoroja käyttäen. Erilliskuljetuksia voidaan käyttää, kun se on tarkoituksenmukaista. Oppilas voidaan velvoittaa kulkemaan omin neuvoin osa koulumatkasta. Omin neuvoin kuljettavat matkat vaihtelevat oppilaan luokka-asteesta ja ne on määritelty Porin kaupungin sivistystoimen kuljetussäännössä.


Toimi näin

Mikäli kuljetushakemus on kuljetussäännön mukainen eli ehdot täyttyvät, niin huoltaja tekee anomuksen Wilma-käyttöjärjestelmän kautta ja koulun rehtori hyväksyy anomuksen. Huoltaja näkee päätöksen Wilmassa. Jos on kysymys harkinnanvaraisesta päätöksestä, anomus tehdään vapaamuotoisena ja toimitetaan kaupungin kirjaamoon joko postiosoitteella: Porin kaupunki, PL 121, 28101 Pori tai sähköpostitse: kirjaamo@pori.fi -osoitteeseen.

Tarvittaessa voit kysyä koulukuljetusasioissa lisätietoja koulujen rehtoreilta tai Sivistyksen toimialan kuljetussuunnittelija Kai Leppimäeltä puhelinnumerosta 044 701 5216 tai sähköpostitse: kai.leppimaki@pori.fi -osoitteesta.


Kenelle ja millä ehdoin

Tarkemmat koulutuksen periaatteet löytyvät nettisivuilta Porin kaupungin sivistystoimen kuljetussäännöstä.

https://www.pori.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulumatkat-ja-kuljetukset

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: 
Porin kaupunki