suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pielaveden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Pielavesi
  • Julkinen palvelu

Koulukuljetukset järjestetään peruskoululain mukaisesti.

Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saava oppilas on tietyt ehdot täytettyään oikeutettu maksuttomaan koulukuljetukseen tai oppilaan kuljettamiseen tai saattamiseen tarkoitettuun avustukseen. Erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden koulukuljetus järjestetään yksilökohtaisesti.

Koulukuljetuksen kunta ostaa yksityisiltä liikennöit ...

Toimi näin

Ota yhteyttä koulutoimistoon koulukyyteihin liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Pielaveden kunnan sivistyslautakunta hyväksyy koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja ehdot, joiden täyttyessä kunta järjestää esi- ja perusopetuksen oppilaille koulukuljetuksen. Pääperiaatteena kuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelusta vastaa

Pielaveden kunta
Tekstistä vastaa: Pielaveden kunta
Päivitetty: 25.10.2021