suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Petäjäveden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Petäjävesi
  • Julkinen palvelu

Petäjäveden kunta järjestää koulukuljetuksen Petäjäveden kunnassa asuville esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaille. Koulumatkaetuus myönnetään oppilaan lähikouluun, määrättyyn esiopetusyksikköön tai muuhun Petäjäveden kunnan osoittamaan kouluun.

Esiopetuksen ja 1.-2.:n luokan oppilas saa maksuttoman koulukuljetuksen, mikäli koulumatka on 3 km tai enemmän. Muille perusopetuksen oppilaille maksuton koulukuljetus myönnetään, mikäli koulumatka on 5 km tai enemmän. Kuljetus toteutetaan julkista kulkuneuvoa käyttäen tai kunnan erikseen hankkimana tilausliikenteenä.

Edellä mainituista perusteista poiketen Petäjäveden kunta voi myöntää oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen erillisen hakemuksen perusteella.

Petäjäveden kunta järjestää koulukuljetuksen myös Petäjäveden lukion oppilaille. Lukio-opiskelija maksaa koulumatkastaan omavastuuosuuden. Lukion opiskelijat ovat oikeutettuja koulumatkaetuuteen, mikäli koulumatka on 5 km tai enemmän.

Toimi näin

Koulumatkaetuus myönnetään perusopetuksen oppilaalle ilman erillistä hakemusta kilometrirajojen täyttyessä.

Ilmoita esiopetuksen oppilaan koulumatkaetuuden tarve esiopetuspaikan haun yhteydessä. Esiopetuskuljetus myönnetään ilman erillistä päätöstä kilometrirajojen täyttyessä.

Kilometrirajojen alittuessa koulumatkaetuutta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella sivistystoimenjohtajalta. Hakemuksen perusteena voi olla koulumatkan vaarallisuus, petovaara, terveydelliset syyt tai asiantuntijalausunto.

Petäjäveden lukion opiskelijoille koulukuljetusetuus myönnetään ilman erillistä hakemusta kilometrirajojen täyttyessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPetäjäveden kunta
Palvelusta vastaaPetäjäveden kunta
Alue Petäjävesi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Petäjäveden kunta
Päivitetty: 27.5.2021