suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paraisten kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Parainen
  • Julkinen palvelu

Paraisten kaupungissa hoidetaan koulukuljetukset reittiliikenteellä tai lähiliikenteen linja-autoilla. Alueilla missä tämä ei ole mahdollista hoidetaan koulukuljetukset koulutakseilla.

Kuljetusoppilaat, jotka käyttävät reittiliikennettä, saavat Matkahuollon linja-autokortin koulusta. Korttia voi käyttää kaksi kertaa päivässä kodin ja koulun välillä. Jos kortti häviää, siitä tulee ilmoittaa kouluun.

Oppilaat jotka käyttävät lähiliikenteen autoja saavat myös bussikortin.

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetus myönnetään Paraisten kaupungin koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Koulukuljetus voidaan myöntää seuraavissa tapauksissa, vaikka koulumatka on lyhyempi kuin viisi kilometriä. Kuljetusta on aina haettava erillisellä lomakkeella.

Esikoululaisille ja 1.–2. luokan oppilaille, jos koulumatka on 3–5 kilometriä. Näistä kuljetuksista kaupunki laskuttaa sivistyslautakunnan päätöksen mukaisen maksun.

Koulukuljetus terveydentilasta johtuen lääkärin tai psykologin lausunnon pohjalta. Lausunnosta tulee kuljetustarpeen syyn lisäksi ilmetä, mille ajanjaksolle kuljetusta tarvitaan. Pelkkä suositus koulukuljetuksen tarpeesta ei riitä kuljetuksen myöntämiseen. Tarvittaessa koulutoimisto pyytää uuden lausunnon kaupungin omalta koululääkäriltä.

Arvioitaessa kouluteiden vaarallisuutta apuna käytetään Koululiituohjelmaa. Järjestettäessä koulukuljetus liian vaarallisen koulutien nojalla on

kuljetus oppilaalle ilmainen (kts koulukuljetusperiaattet tai hakulomake).

Oppilaalla, joka ei ole oikeutettu saamaan koulukuljetusta, on oikeus hakea korvausta vastaan taksikuljetusta, jos taksissa on vapaa paikka. Esikoululaiset ja 1.–2. luokan oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja jotka anovat koulukuljetusta, ovat etusijalla muihin oppilaisiin nähden, jotka haluavat käyttää taksikuljetusta korvausta vastaan.

Sivistyslautakunta päättää korvauksen suuruudesta erikseen. Paikat jaetaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Mikäli ostettua paikkaa tarvitaan kuljetukseen oikeutetulle oppilaalle, kaupungilla on oikeus vaatia paikka takaisin. Tällaisissa tapauksissa myös korvaus maksetaan takaisin niiden päivien osalta, jolloin oppilas ei enää ole oikeutettu kuljetukseen. Mikäli oppilas voi käyttää linja-autoa, hänelle ei voi ostaa taksipaikkaa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPargas stad
Palvelusta vastaaPargas stad
Alue Parainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Paraisten kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020