suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Padasjoen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Padasjoki
  • Julkinen palvelu

Padasjoen kunnan koulukuljetuksien ehdot määrittelevät perusopetuslaki sekä sivistyslautakunnan hyväksymät koulukuljetusperiaatteet. Koulukuljetuksiin on oikeutettu, jos

- esiopetuksessa koulumatka on pidempi kuin 3km

- 1-9 luokka, jos koulumatka on pidempi kuin 3km

- 0-6 luokka, Valtatie 24, jos joutuu ylittämään tai kulkemaan enemmän kuin 30m ja nopeusrajoitus on vähintään 60km/h

- 0-2 luokka, kantatie 53, jos joutuu ylittämään tai kulkemaan enemmän kuin 30m ja nopeusrajoitus on vähintään 60km/h

- 0-6 luokka Kellosalmen sillan ylitys kävellen

- 0-6 luokka, Kaukelantie, jossa oppilaan omavastuumatka koulukuljetukseen on kävelymatka kotia lähimmälle bussipysäkille

Omavastuuraja kuljetusreitin varteen on esikoululaisilla 1km, 1-9 luokilla 3km ja lukiolaisilla 5km.

Jos oppilas anoo vieraaseen koulupiiriin, ei kunta järjestä eikä kustanna kuljetusta.

Jos esiopetuksessa oleva lapsi jää iltapäivähoitoon tai 1-6 luokan oppilas osallistuu iltapäiväkerhotoimintaan, ei kunta ole velvollinen järjestämään tai kustantamaan kuljetusta.

Perusopetuslain mukaan peruskoulun oppilaan koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä ja 13 vuotta täyttäneen enintään 3 tuntia päivässä.

Terveydellisiin syihin perustuvaa koulumatkan järjestämistä haetaan lääkärinlausunnolla sivistystoimistosta, päätöksen asiasta tekee sivistysjohtaja. Haja-asutusalueella asuvia lukiolaisia avustetaan kyydin järjestämisessä, mikäli julkiset kulkuvälineet eivät kulje.

Koulukuljetuksia Padasjoen kunnassa järjestää koulusihteeri.

Toimi näin

Koulukuljetuksia järjestää koulusihteeri Suvi Ahola, suvi.ahola@padasjoki.fi tai 044 7533 596. Koulukuljetuksiin ilmoittaudutaan samalla kuin ilmoittaudutaan esiopetukseen ja perusopetukseen. Jos kyydin tarve ilmenee myöhemmin, tulee ottaa yhteyttä koulusihteeriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPadasjoen kunta
Palvelusta vastaaPadasjoen kunta
Alue Padasjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Padasjoen kunta
Päivitetty: 5.8.2020