suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Saat lapsellesi maksuttoman koulu- ja esiopetuskuljetuksen, kun matka lähikouluun tai esiopetukseen on yli 5 km.

Lapsesi koulukuljetus järjestetään ensisijaisesti julkista joukkoliikennettä ja palveluliikennettä käyttäen ja vasta toissijaisesti erillisin linja-auto- tai taksikuljetuksin. Lapsesi koulumatka lasketaan lyhyintä, jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kotiportilta kouluportille.

Lapsen viemisestä ja hakemisesta esiopetukseen vastaavat ensisijaisesti lapsen huoltajat tai heidän valtuuttamansa saattaja. Esioppilas voi kulkea matkan myös yksin, jos siitä on sovittu kirjallisesti esiopetushenkilöstön kanssa. Esioppilaan yksin kulkeminen voidaan evätä perustellusta syystä.

Esiopetuskuljetus voi olla yhteis- tai erilliskuljetus linja-autolla tai taksilla. Kuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, joten matka voi muodostua osin lapsesi itse kulkemasta tai huoltajan saattamasta osasta sovitulle pysäkille.

Toimi näin

Maksuton koulukuljetus ilman hakemusta:

Saat lapsellesi maksuttoman koulukuljetuksen ilman hakemista, kun lapsesi koulumatka lähikouluun on yli 5 km tai kun koulumatka tai sen osa kulkee sellaista tiestöä, että koulumatka on Koululiitu-menetelmällä arvioituna vaarallinen. Myös muista erityisistä syistä lapsesi voi saada maksuttoman koulukuljetuksen ilman hakemusta. Katso lisätietoa koulukuljetusoppaasta.

Maksuton koulukuljetus hakemuksella perusopetukseen:

Tee koulukuljetushakemus sähköisesti Wilmassa, kun lapsesi alle 5 km:n koulumatka on hänen ikänsä tai muut olosuhteet huomioon ottaen asiantuntijalausunnon perusteella liian vaikea, rasittava tai vaarallinen. Liitä hakemukseesi tämä asiantuntijalausunto.

Huhtikuun aikana jätetyt hakemukset käsitellään seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Seuraa Wilmassa hakemuksen etenemistä ja lue sieltä päätös.

Kuljetusetuuden hakeminen esiopetukseen:

Hae kuljetusetuutta hakemuslomakkeella 30.4. mennessä. Liitä hakemukseesi lausunto lapsesi esiopetuspaikan johtajalta/rehtorilta tai asiantuntijalausunto (lääkäri, sosiaalityöntekijä, psykologi). Kun tarvitset lapsellesi tilapäisesti esiopetuskuljetusta sairauden, tapaturman tms. syyn vuoksi, toimita esiopetuspaikkaan lääkärintodistus, josta käy ilmi kuljetuksen tarve ja ajankohta. Esiopetuspaikka varaa kuljetuksen järjestämiseen aikaa seuraavan arkipäivän asian tiedoksi saannista. Päätöksen tilapäisestä kuljetusetuudesta tekee varhaiskasvatusopettaja.

Asiantuntijalausunto ei velvoita kuntaa järjestämään kuljetusta lapsellesi, mutta lausuntoa käytetään apuna päätöksen tekemisessä.

Tutustu Oulun kaupungin koulukuljetuksia koskeviin periaatteisiin ja käytäntöihin sekä koulukuljetusten ja koulumatkojen liikennekasvatus- ja turvallisuusasioihin Koulumatkojen pelisäännöt ja liikenneturvallisuus -oppaassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Tarvitset asiantuntijalausunnon, kun haet lapsellesi koulumatkan korvausta esimerkiksi matkan vaarallisuuden tai lapsen terveyteen liittyvien seikkojen vuoksi.

Jos lapsesi aloittaa opiskelun erikoisluokalla tai hakemuksesi perusteella ns. toissijaisessa koulussa, vastaat huoltajana mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Lapsellesi ei järjestetä kuljetusta päivähoitoon eikä yksityiseen esiopetukseen.

Palvelu on maksuton.

Koulumatkoja ei korvata, jos lapsesi vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun ja jatkaa koulunkäyntiä Oulun kaupungin peruskoulussa.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 25.3.2022