suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Nurmeksen kaupunki järjestää peruskoulua käyvien oppilaittensa kuljetuksen, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus kunnan järjestämään oppilaille maksuttomaan kuljetukseen.

Kuljetus järjestetään joko kaupungin kustantamana yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla, jos oppilas ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa.

Jos peruskoulun oppilas koulumatkan vaikeud ...

Toimi näin

Hakemus, jolla haet koulumatkaetuutta koulumatkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, toimitetaan Porokylän, Kirkkokadun tai Valtimon koululle. Voit täyttää hakemuksen myös Wilman kautta. Hakemus on tehtävä joka lukuvuosi erikseen ja päätös tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on yli 5 km.

Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa, koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussaan, kuljetusta ei järjestetä eikä korvata (matkaetuudet myönnetään aina vain lähikouluun).

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Nurmeksen kaupunki

Palvelusta vastaa

Nurmeksen kaupunki
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 5.9.2023