suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nurmeksen kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Nurmes
  • Julkinen palvelu

Nurmeksen kaupunki järjestää peruskoulua käyvien oppilaittensa kuljetuksen, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus kunnan järjestämään oppilaille maksuttomaan kuljetukseen.

Kuljetus järjestetään joko kaupungin kustantamana yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla, jos oppilas ei voi käyttää yleistä kulkuneuvoa.

Jos peruskoulun oppilas koulumatkan vaikeuden tai vaarallisuuden vuoksi on saatettava kouluun, niin kaupunki maksaa kohtuulliseksi harkittavan avustuksen tai järjestää oppilaalle kuljetuksen.

Peruskoulun oppilas voi käyttää muuta kyytiä kuin kaupungin järjestämää taksikyytiä (esim. oma huoltaja voi kuljettaa hänet), jolloin kaupunki maksaa kuljetusavustuksen, joka vastaa todellisia matkakustannuksia halvimman kuljetustavan mukaan laskettuna.

Toimi näin

Hakemus, jolla haet koulumatkaetuutta koulumatkan vaarallisuuden, vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, toimitetaan Porokylän, Kirkkokadun tai Valtimon koululle. Voit täyttää hakemuksen myös Wilman kautta. Hakemus on tehtävä joka lukuvuosi erikseen ja päätös tehdään enintään lukuvuodeksi kerrallaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaupunki järjestää oppilaalle kuljetuksen tai korvaa oppilaan huoltajalle koulumatkakustannuksia, jos oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan kouluun on yli 5 km.

Oppilaan käydessä huoltajan anomuksesta koulua vieraassa kunnassa tai muussa kuin kunnan oppilaalle osoittamassa lähikoulussa, koulukuljetuksia ei pääsääntöisesti järjestetä eikä korvata.

Jos oppilas muuttaa kesken lukuvuoden kaupungin sisällä ja haluaa käydä lukuvuoden loppuun vanhassa koulussaan, kuljetusta ei järjestetä eikä korvata (matkaetuudet myönnetään aina vain lähikouluun).

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNurmeksen kaupunki
Palvelusta vastaaNurmeksen kaupunki
Alue Nurmes
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nurmeksen kaupunki
Päivitetty: 4.1.2022