suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

A. Esikoululaisten ja 1. – 6. luokkalaisten oikeus koulukyytiin:

Lain mukaan kunnan on järjestettävä maksuton koulukyyti peruskoulun oppilaalle, joka käy lähikoulua ja jonka yhdensuuntainen koulumatka on pidempi kuin 5 km. Kunnan on myös järjestettävä maksuton koulukyyti, jos koulumatka on oppilaalle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen oppilaan ikä huomioon ottaen.

Huomaa, että lakisääteiset koulukyydit koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa lapsi on vakituisesti kirjoilla. Oppilas voi olla kirjoilla vain yhdessä paikkaa.

Huomaa, että esikoululaisten kyydit koskevat matkaa esikouluun (”lähiesikouluun”) ja esikoulusta pois, ei aamu- tai iltapäivähoitoon. Niistä kyydeistä vastaavat huoltajat.

Yhteenveto:

Kunnalliset päätökset Närpiön kaupungissa:

- esikoululaiset, kunnallinen kyytiraja on 2 km

- vuosiluokat 1-6, kunnallinen kyytiraja on 3 km

Myös Koululiitu-ohjelma otetaan huomioon laadittaessa koulukyytisuunnitelmia sivistyslautakunnan päätöksen 17.4.2007 mukaan. Koululiitu on liikenneministeriön, tiehallinnon ja kuntaliiton laatima tietokoneohjelma. Koululiitu-ohjelmaa käytetään Suomessa yleisesti arvioitaessa koulutien liikenneturvallisuutta. Ohjelma päivitetään kerran vuodessa.

B. Närpiön yläasteen oppilaiden oikeus koulukyytiin:

- koulumatka pidempi kuin 5 km, yhteen suuntaan

- maksuton koulukyyti lääkärinlausunnon mukaan (yksilöllinen)

- päivittäinen koulumatka ei saa odotusaikoineen olla yli 3 tuntia 7. – 9. luokkalaisilla

Huomaa, että lakisääteiset koulukyydit koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa oppilas on vakituisesti kirjoilla.

C. Närpiön lukion oppilaiden oikeus koulukyytiin:

- koulumatka pidempi kuin 5 km, yhteen suuntaan

- maksuton koulukyyti lääkärinlausunnon mukaan (yksilöllinen)

- päivittäinen koulumatka ei saa odotusaikoineen olla yli 3 tuntia 7. – 9. luokkalaisilla

Huomaa, että lakisääteiset koulukyydit koskevat matkaa koti-koulu-koti, suorinta tietä. Koti tarkoittaa paikkaa, jossa oppilas on vakituisesti kirjoilla.

Lukiolaisten koulukyytien raja on kunnan päätöksen mukaan 5 km. Lainsäädännön mukaan KELAn korvausraja lukiolaisen koulukyydeissä on 10 km. Lukiolaiset maksavat 100 euroa lukukaudessa siitä, että he käyttävät kaupungin ostamia kyytipalveluita. Huomaa, että kaikkien maksuttomia lukiokyytejä käyttävien on maksettava tämä maksu. Närpiön kaupunki on ottanut vapaaehtoisesti tehtäväkseen lukiolaisten koulukyytien järjestämisen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieliruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 23.6.2020