suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mikkelin kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Mikkeli
  • Julkinen palvelu

Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, kun oppilaan koulumatka kaupungin osoittamaan opetuksen järjestämispaikkaan on yli viisi kilometriä.

Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan määrittelemissä perusteissa perusopetuksen 1.- 2. luokan ja esiopetuksen oppilaille myönnetään oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen kaupungin osoittamaan opetuksen järjestämispaikkaan, kun koulumatkan pituus on yli kolme kilometriä.

Koulukuljetusten järjestämisessä ja toteuttamisessa noudatetaan Mikkelin kaupungin kasvatus- ja opetuslautakunnan vahvistamaa koulukuljetusopasta.

Koulumatka mitataan lapsen väestörekisterin mukaisesta pysyvästä kotiosoitteesta, kotiportilta koulun portille lyhintä reittiä käyttäen. Tällöin kävely- ja pyörätiet otetaan huomioon ensisijaisina kulkuväylinä. Kunnan velvollisuus ei ole järjestää kuljetusta koko matkalle.

Kuljetukset toteutetaan ensisijaisesti joukkoliikenteellä ja toissijaisesti tilausliikenteellä järjestettävillä koulukuljetuksilla. Koulumatkaan voi sisältyä myös omatoimisesti kuljettavia osuuksia.

Peruskoulun oppilaiden kuljetustiedot ovat nähtävissä Wilmassa sen jälkeen, kun koulukuljetussuunnitelmat ovat valmiit (ei koske esiopetuksen oppilaita).

Joukkoliikenteessä kulkevien oppilaiden kuljetustiedoissa lukee Wilmassa ”linja-auto”, ja tarkemmat reitti- ja aikataulutiedot tulee huoltajan tarkistaa joukkoliikenteen aikatauluista (esim. mikkeli.fi/joukkoliikenne), tai tietoja voi pyytää myös suoraan liikennöitsijältä.

Toimi näin

Kun koulumatkan pituus ei oikeuta koulukuljetukseen, voi oppilaan huoltaja tarvittaessa hakea koulukuljetusetuutta koulumatkan vaikeuden, rasittavuuden, vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisen tilanteen perusteella.

Koulukuljetushakemus em. perusteilla tulee tehdä ensisijaisesti sähköisesti. Terveydelliset/oppilashuollolliset syyt perusteella hakiessa on hakemuksen liitteeksi tuleva asiantuntijan lausunto (lääkärin-/psykologintodistus) toimitettava osoitteeseen: Mikkelin kaupunki, sivistyksen- ja hyvinvoinnin palvelualue, PL 33, Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli. Muut mahdolliset liitteet voi lähettää sähköisen hakemuksen liitteenä.

Koulukuljetushakemus tulee tehdä erikseen jokaiselle lukuvuodelle huhtikuun 1. päivään mennessä. Määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset käsitellään ennen koulun alkua, myöhemmin saapuneet hakemukset käsitellään syyslukukauden aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMikkelin kaupunki
Palvelusta vastaaMikkelin kaupunki
Alue Mikkeli
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mikkelin kaupunki
Päivitetty: 8.1.2021