suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maalahden kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Maalahti
  • Julkinen palvelu

Kunta järjestää koulukuljetuksen niille perusopetuksen oppilaille, jotka lain mukaan ovat oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen. Esi- ja perusopetuksen oppilaille myönnetään koulukuljetus tietyin lakia täydentävin perustein.

Koulukuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun käyttämällä linja-autovuoroja tai kunnan erikseen järjestämää taksikuljetusta. Mikäli oppilas huoltajan hakemuksesta hyväksytään muuhun kuin omaan lähikouluunsa, huoltajat ovat vastuussa koulukuljetuksesta.

Toimi näin

Huoltajan tulee hakea koulukuljetusta erikseen jokaiselle oppilaalle sekä ilmoittaa mahdollisista olosuhteiden muutoksista. Tämä tarkoittaa, että hakemus tulee perustella koulumatkan vaivalloisuudella tai vaativuudella, tien vaarallisuudella tai matka-ajalla. Vaikka matkan vähimmäispituus alittuisi, oppilas voi saada oikeuden koulukuljetukseen asiantuntijan antaman lausunnon perusteella. Asiantuntijan lausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee olla arvio koulukuljetuksen tarpeesta ja perustelut sille. Hakemuksesta tulee käydä ilmi ajankohdat, joina koulukuljetus on välttämätön, sekä tarvittava kuljetusmuoto (esim. taksi liikuntarajoitteisuuden vuoksi). Lausunto ei velvoita kuntaa järjestämään koulukuljetusta, mutta sitä käytetään päätettäessä oikeudesta maksuttomaan koulukuljetukseen. Hakemus ja asiantuntijan lausunto jätetään kunnan sivistysosastolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMaalahden kunta
Palvelusta vastaaMaalahden kunta
Alue Maalahti
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Maalahden kunta
Päivitetty: 13.12.2019