suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Alue

Loppi
Palvelun kieli: suomi

Lopella esiopetuksen ja peruskoulun 1.-2. luokan oppilailla järjestetään maksuton kuljetus, jos oppilaan koulumatka on pidempi kuin kolme kilometriä. 3.-9. luokilla rajana on viisi kilometriä.

Poikkeuksia kilometrirajoissa (esim. 4,9 km) ei tehdä, vaan kaikkia oppilaita kohdellaan samoin perustein.

Kiistanalaisissa tapauksissa matka määritellään lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin. Matkan mittaamisessa käytetään ReittiGis-reitinsuunnittelujärjestelmää ja MapInfo-karttaohjelmaa.

Oppilaalle järjestetään koulukuljetus, jos koulumatka on oppilaan ikään nähden ja/tai muut olosuhteet (esim. oppilaan henkilökohtainen kehitystaso tai terveydelliset syyt) huomioon ottaen liian vaikea tai rasittava. Tällöin edellytetään tapauksesta riippuen lääkärin, psykologin tai muun vastaavan asiantuntijan lausuntoa. Lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen perustelujen lisäksi suositeltava kuljetusmuoto ja ajanjakso, jolle koulukuljetusta tulisi järjestää. Lausunto on toimitettava vuosittain. Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Kuljetuspäätös tehdään sille ajalle, jolle tarve on todettu.

Esiopetuksen ja perusopetuksen 1.-9. luokkien oppilaat voivat saada kuljetuksen, jos koulu- tai esiopetusmatka todetaan vaaralliseksi. Esimerkiksi tien valaistuksen puuttuminen ei yksinään tee koulumatkasta vaarallista. Vaarallisuus harkitaan aina tapauskohtaisesti ja tarvittaessa asiantuntijalausuntoihin perustuen (esim. petoeläinhavainnot).


Toimi näin

Koulu- ja esiopetuskuljetus myönnetään hakemuksesta.

Hakulomakkeita saa tarvittaessa koulutoimistosta, kouluilta ja esiopetuspaikoista sekä kunnan internet-sivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: 
Lopen kunta