suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liedon kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Lieto
  • Julkinen palvelu

Liedon kunta vastaa maksuttoman koulukuljetuksen järjestämisestä seuraavissa tapauksissa

•yli 3 kilometrin pituinen koulumatka esiopetuksen oppilaalla ja perusopetuksen 1-2 luokkien oppilaalla

•yli 5 kilometrin pituinen koulumatka perusopetuksen 3-10 luokkien oppilaalla

•koulumatkalla oleva ns. vaarallinen tie/tieosuus, jota pitkin oppilas joutuu kulkemaan. Yksi tien ylitys ei vielä tee koulumatka ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Liedon kaupunki
Tekstistä vastaa: Liedon kaupunki
Päivitetty: 16.4.2024