suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lapinjärven kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Lapinjärvi
  • Julkinen palvelu

Koulukuljetuksista päätetään perusopetuslain ja kunnan sivistyslautakunnan tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Pääperiaatteena koulukuljetusten järjestämisessä on turvallisuus, tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä palvelun laadukkuus.

Kuljetusten käytännön järjestäminen ja noutopiste

Kunta järjestää oppilaalle kuljetuksen lähikouluun ja kunnan osoittamaan esiopetuspaikkaan. Mikäli oppilas käy koulua muussa kuin kunnan osoittamassa koulussa, huoltaja vastaa itse koulumatkoista mahdollisesti syntyvistä kustannuksista. Kuljetuksia voidaan yhdistellä tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tavalla lakien, asetusten ja koulukuljetusoppaassa jäljempänä lueteltavien määräysten ja periaatteiden mukaisesti.

Mikäli matka todetaan rasittavaksi tai vaaralliseksi erityisesti talviaikana, voidaan anomuksesta myöntää koulukuljetus pelkästään talviajaksi (1.11.-31.3.).

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko matkalle, vaan oppilaan tulee varautua siihen, että hän kulkee osan koulumatkastaan itse. Kotoa haetaan vain perustellusta syystä lääkärintodistukseen tai muuhun erittäin painavaan asiantuntijalausuntoon perustuen. Oppilaalle ilmoitetaan noutopiste, jossa hän odottaa koulukuljetusta. Oppilas voi joutua käyttämään useita eri kuljetusmuotoja koulumatkaan käytettävissä oleva aika huomioiden.

Yläkoulukuljetuksiin liittyen huoltajia pyydetään olemaan yhteydessä omaan yläkouluun joko Elimäellä tai Loviisassa.

Toimi näin

Koulukuljetushakemus

Ne huoltajat, joiden lapsi ei kuulu koulukuljetuksen piiriin ja katsovat, että olisivat oikeutettuja kuljetukseen tai ne huoltajat, jotka eivät ole tyytyväisiä tämän ohjeistuksen mukaan suunniteltuun koulukuljetukseen tai noutopaikkaan, voivat hakea koulukuljetusta tai muutosta siihen kirjallisesti sivistystoimenjohtajalta.

Sivistystoimenjohtaja, Lapinjärven kunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

tai

kunta(at)lapinjarvi.fi

Kenelle ja millä ehdoin

Lapinjärvellä koulukuljetuksen saa

- aina, jos matka on vähintään 5 km

- aina, jos matka on vähintään 3 km ja oppilas on luokilla 0-3

- hakemuksesta vaarallisuus- tai rasittavuusperusteella erillisestä hakemuksesta, johon tulee liittää tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLapinjärven kunta
Alue Lapinjärvi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Lapinjärven kunta
Päivitetty: 18.12.2019