suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Koulukuljetus

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Laihian kunta
Alue: Laihia
Palvelun kieli: suomi

Laihialla koulukuljetuksissa käytetään sekä linjaliikennettä että taksiliikennettä kunnan määrittelemillä reiteillä. Myös saattoavustuksen maksaminen huoltajille on mahdollista.


Toimi näin

Rehtori tiedottaa koulumatkoista, kuljetuksista sekä niihin liittyvistä toimintatavoista oppilaille ja huoltajille. Oppilaiden kuljetukset suunnitellaan ennen lukuvuoden alkua.


Kenelle ja millä ehdoin

Maksuton koulukuljetus järjestetään

1) esioppilaille sekä ensimmäisen vuosiluokan oppilaille, joiden koulumatka lautakunnan määrittelemään esiopetuspaikkaan tai lähikouluun on yli kolme kilometriä.

2) peruskoulun 2.-9. -vuosiluokkien oppilaille, joiden koulumatka lähikouluun on yli viisi kilometriä.

Koulumatkan pituus lasketaan lyhintä jalankulkukelpoista ja yleisessä käytössä olevaa tietä pitkin kodin portilta koulun portille kunnan määrittelemään lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Matkan pituuden vahvistaa tarvittaessa Laihian kunnan sivistysosasto yhdessä teknisen osaston kanssa.

3) oppilaille, joilla on asiantuntijalausunto (lääkäri) kyydityksen tarpeellisuudesta. Asiantuntijalausunto on toimitettava joka lukuvuosi uudelleen, ellei lausunto ole luonteeltaan pysyvä. Lausunto toimitetaan rehtorille, joka huomioi sen lukuvuoden lopussa kokoamassaan kyyditysluettelossa perusteena kyyditysedulle.

4) esioppilaille, joiden huoltajat maksavat kunnanvaltuuston vahvistaman omavastuuosuuden kyydityksestä.

Sivistys- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti kyytiä ei järjestetä kotipihasta vaan esiopetusoppilaat ja ensimmäisen vuosiluokan oppilaat haetaan sovitusta ja turvallisesta paikasta läheltä kotia ja 2-9 vuosiluokan oppilaat kävelevät enintään yhden kilometrin matkan linja-autopysäkille/taksin hakupaikalle.

Oppilaille, joilla ei ole em. perusteiden mukaan oikeutta koulukuljetukseen, voivat tarvittaessa käyttää taksikuljetusta erillistä korvausta vastaan, mikäli autossa on tilaa eikä kuljetusreitti sen johdosta olennaisesti muutu. Korvaus tulee sopia kunkin taksin kanssa. Em. kuljetusjärjestelyt sovitaan yhdessä kunnan, huoltajan ja taksiyrittäjän kanssa.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.


Palvelun toteuttaa: 
Laihian kunta