suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuusamon kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Kuusamo
  • Julkinen palvelu

Kuusamon kaupunki avustaa huoltajaa tai järjestää kuljetuksen, jos esikoululaisen tai 1. - 3. luokkien oppilaan koulumatka on yli kolme kilometriä tai jos 4. - 9. luokkien oppilaan koulumatka on yli viisi kilometriä. Oppilaan voidaan myös viittä kilometriä pitemmillä matkoilla edellyttää kulkevan osan koulumatkasta itse. Koulukuljetusten ensisijaisena kuljetusmuotona on kaikille avoin joukkoliikenne. Kuljetus järjestetään oppilaan väestörekisteriin merkittyyn kodin osoitteeseen oppilaan lähikoulun koulupiirin alueella. Koulukuljetus järjestetään myös, jos koulumatka oppilaan ikä tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuisi oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Koulukuljetuksia voidaan järjestää myös koulutien vaarallisuuden perusteella. Tämän toteamiseksi on kehitetty Koululiitu-ohjelma. Jos oppilas otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Jos oppilas vaihtaa asuinpaikkaa tai -kuntaa kesken lukuvuoden, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista.

Kenelle ja millä ehdoin

Huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta erillisellä hakemuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Hakemus tulee toimittaa Kuusamon kaupungin sivistystoimeen. Vaikka määritelty kilometriraja alittuisi, voi oppilas olla oikeutettu koulumatkaetuuteen myös asiantuntijalausunnon perusteella. Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä myös ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön sekä esitys kuljetusmuodosta (esim. tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Hakemus ja asiantuntijalausunto tulee toimittaa Kuusamon kaupungin sivistystoimeen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuusamon kaupunki
Palvelusta vastaaKuusamon kaupunki
Alue Kuusamo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuusamon kaupunki
Päivitetty: 31.7.2020