suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kirkkonummen kunta

Koulukuljetus

 • Palvelu
 • Kirkkonummi
 • Julkinen palvelu

Syksyllä 2023 koulunsa aloittavien oppilaiden koulukuljetuksen hakuaika on 14.4. - 2.5.2023

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea jollain seuraavista perusteista:

 • Koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä (5 km), peruskoulun 1.-9. -vuosiluokkien oppilaan yhdensuuntainen koulumatka kunnan osoittamaan lähikouluun.
 • Koulumatka tai osa siitä on liian vaarallinen. Koulumatkan vaarallisuutta ar ...

Toimi näin

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle.

 • Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta.
 • Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja.
 • Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan kävellen, bussilla sekä taksilla.
 • Tilausliikenne noutaa oppilaan ennalta turvalliseksi määritellystä noutopaikasta.

Tilausliikenteessä (taksi tai tilausbussi) noudatetaan reiteille suunniteltuja arvioituja aikatauluja.

 • Oppilaan tulee olla 5 min. ennen sovittua aikaa noutopaikassa.
 • Tilauskuljetus ei odota oppilasta, joka myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä.
 • Huoltajille ilmoitetaan, jos kuljetus jostain syystä myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Muistakaa perua kuljetus niiltä päiviltä, kun lapsi ei sitä tarvitse.
 • Tilausliikenteen kuljetukset lähtevät koululta siten, että oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa siirtyä koulukuljetukseen.

Koulukuljetusta ei myönnetä, mikäli oppilas

 • käy muuta koulua kuin lähikoulua.
 • on painotetussa perusopetuksessa (esim. musiikkiluokalla) muussa koulussa kuin lähikoulussa
 • käy vapaaehtoista iltapäiväkerhoa. 

Kenelle ja millä ehdoin

Koulukuljetuksen periaatteista

Jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kunta myöntää pääsääntöisesti oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla.

Kunta järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille oppilaille, joilla ei ole käytössä joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy (lääkärintodistus) tai joiden koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

 • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
 • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Palvelun toteuttaa

Kirkkonummen kunta

Palvelusta vastaa

Kirkkonummen kunta
Tekstistä vastaa: Kirkkonummen kunta
Päivitetty: 27.12.2022