suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Juvalla esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin. Maksuton koulukuljetus järjestetään yli 5 km:n matkalta. Lisäksi peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille kuljetus järjestetään jo yli 3 km:n matkalta ja esioppilaille yli 1 km:n matkalta.

Alueilla, joilla ei ole tievalaistusta maksuton kuljetus järjestetään seuraavasti:

•kyläkoulujen esioppilaille

•ala-asteen 1. luokan oppilaille yli 1 km:n matkalta

•ala-asteen 2. luokan oppilaille yli 2 km:n matkalta

•ala-asteen 3. - 6. luokan oppilaille yli 3 km:n matkalta

Myös edellä mainitusta lyhyemmältä matkalta oleva oppilas voidaan ottaa kuljetukseen huoltajan tekemää maksusitoumusta vastaan. Maksusitoumuksen tehneeltä peritään kunnanhallituksen vahvistama hinta. Maksusitoumuskäytäntöä ei sovelleta alueilla, joilla on tievalaistus, ja maksusitoumus koskee vain jo olemassa olevien reittien jatkolenkkejä.

Koulu- ja saattokuljetuksissa käytetään ensisijaisesti linja-autoja. Lisäkyydityksissä ja useilla alakouluilla kyydityksissä käytetään yksinomaan takseja.

Kunta varaa mahdollisuuden kieltäytyä kuljetuksen järjestämisestä maksusitoumuksella, mikäli katsoo kustannusten kohoavan kohtuuttomiksi perittävään korvaukseen nähden. Kuljetus- ja saattoavustusta maksetaan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJuvan kunta
Palvelusta vastaaJuvan kunta
Alue Juva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 23.4.2021