suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juuan kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Juuka
  • Julkinen palvelu

Esi- ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetusten järjestämisessä noudatetaan perusopetuslaissa annettujen määräysten ja Juuan sivistyslautakunnan periaatepäätöksissä määriteltyjä ehtoja, joiden täyttyessä kunta järjestää oppilaille koulukuljetuksen.

Toimi näin

Koulukuljetuskysely alkavalle lukuvuodelle totoeutaan kuluvan lukuvuoden aikana.

Kenelle ja millä ehdoin

Juuan kunnan esi- ja perusopetuksessa oppilaalle myönnetään koulukuljetus kunnan osoittamaan ensisijaiseen perusopetuspaikkaan, kun koulumatkan pituus on:

0 luokan oppilaalla yli 1 km

1 - 6 luokan oppilaalla yli 3 km

7 - 9 luokan oppilaalla yli 5 km

Kunta järjestää esiopetusoppilaalle kuljetuksen, jos esiopetuksen oppilaan matka koulutuksen järjestäjän määrittelemään esiopetuspaikkaan on yli 1 km.

Esiopetuksen oppilailla kuljetusoikeus muodostuu kodin ja koulun tai virallisen hoitopaikan ja koulun välille.

Hoitopaikan tulee olla virallinen hoitopaikka (kunnallinen tai yksityinen pph:n hoitosopimuksen alainen taho).

Kunnan velvollisuutena ei ole järjestää koulukuljetusta koko matkalle, vaan kuljetus voidaan järjestää vain osalle matkasta.

Km-rajat ovat pisimpiä mahdollisia omavastuumatkoja, jotka oppilaan tulee varautua kulkemaan itsenäisesti.

Reitille kävelyn km-rajat ovat Juuan kunnassa:

0 luokan oppilailla 1 km

1 - 6 luokan oppilailla 3 km

7 - 9 luokan oppilailla 5 km

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Juuan kunta
Tekstistä vastaa: Juuan kunta
Päivitetty: 22.12.2021