suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jokioisten kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Jokioinen
  • Julkinen palvelu

Kunta järjestää koulukuljetuksen kaikille Jokioisilla asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kunnan erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kunnan osoittamaan kouluun.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Perus- ja esiopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulmatka 0.-3. luokan oppilaalla on yli kolme kilometriä ja 4.-9. luokan oppilaalla yli viisi kilometriä.

Asiantuntijalausuntojen perusteella voidaan edellä mainituista periaatteista poiketen järjestää peruskoulun oppilaalle maksuton koulukuljetus.

Toimi näin

Huoltajan tulee hakea yksittäistä oppilasta koskevaa koulumatkaetuutta tai sen muutosta erillisellä hakemuksella. Tämä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee perustella koulumatkan rasittavuuden tai vaativuuden, tien vaarallisuuden tai koulumatkaan käytettävän ajan perusteella. Hakemus tulee toimittaa Jokioisten kunnan sivistystoimeen.

Vaikka määritelty kilometriraja alittuisi, voi oppilas olla oikeutettu koulumatkaetuuteen myös asiantuntijalausunnon perusteella. Asiantuntijalausunto on aina liitettävä hakemukseen. Lausunnossa tulee todeta yksilöity tarve ja perusteet kuljetukselle. Hakemuksesta tulee ilmetä myös ajanjakso, jona kuljetus on välttämätön, sekä esitys kuljetusmuodosta (esimerkiksi tarvitsee taksikuljetuksen liikuntarajoitteen takia). Lausunto ei velvoita kuntaa kuljetuksen järjestämiseen, mutta sitä käytetään asiantuntija-apuna päätöksenteossa. Hakemus ja asiantuntijalausunto tulee toimittaa Jokioisten kunnan sivistystoimeen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJokioisten kunta
Palvelusta vastaaJokioisten kunta
Alue Jokioinen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jokioisten kunta
Päivitetty: 3.11.2020