suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Jämsässä asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista.

Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Kodin ja päivähoidon välisissä matkoissa ei ole oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen.

Toimi näin

Kaikkien, joiden koulumatka jää alle 5 km tai jotka hakevat kuljetusta matkarasittavuuden tai vaarallisuuden takia, tulee tehdä hakemus asiasta. Hakemus tehdään kunakin lukuvuonna erikseen. Hakemuksen mukaiseen kuljetukseen voi tulostaa tältä sivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi-, perus- tai lisäopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai jos se muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJämsän kaupunki
Palvelusta vastaaJämsän kaupunki
Alue Jämsä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 27.1.2020