suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jämsän kaupunki

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Jämsä
  • Julkinen palvelu

Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Jämsässä asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Kuljetus järjestetään yleistä kulkuneuvoa käyttäen tai kaupungin erikseen järjestämällä kulkuneuvolla kaupungin osoittamaan kouluun.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin kunnan osoittama ...

Toimi näin

Kaikkien, joiden koulumatka jää alle 5 km tai jotka hakevat kuljetusta matkarasittavuuden tai vaarallisuuden takia, tulee tehdä hakemus asiasta. Hakemus tehdään kunakin lukuvuonna erikseen. Hakemuksen mukaiseen kuljetukseen voi tulostaa tältä sivulta.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Jämsän kaupunki

Palvelusta vastaa

Jämsän kaupunki
Tekstistä vastaa: Jämsän kaupunki
Päivitetty: 7.11.2023