suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Auran kunta

Koulukuljetus

  • Palvelu
  • Aura
  • Julkinen palvelu

Maksuton koulukuljetus järjestetään kaikille niille oppilaille, joiden kotikunta on Aura ja joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä huomioiden myös lain määrittelemät odotusajat. Kuljetus järjestetään maksuttomana myös esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja joiden kotikunta on Aura.

Oppilaan varsinaisella koulumatkalla tarkoitetaan o ...

Toimi näin

Lisätietoja rehtorilta ja varhaiskasvatuspäälliköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Maksuton koulukuljetus järjestetään kaikille niille oppilaille, joiden kotikunta on Aura ja joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä huomioiden myös lain määrittelemät odotusajat. Kuljetus järjestetään maksuttomana myös esiopetuksen ja 1.-2. luokkien oppilaille, joiden koulumatka on vähintään kolme kilometriä ja joiden kotikunta on Aura. Tällöin kuitenkin normaalista ajoreitistä poikkeavat erillisreitit ajetaan ainoastaan, kun oppilaan itse kuljettava koulumatka on vähintään kolme kilometriä. Lakisääteiset kuljetukset järjestään oppilaalle ilman hakemusta.

Auran kunnassa tukeudutaan Koululiitu- järjestelmällä tehtyyn kartoitukseen teiden vaarallisuudesta eri-ikäisille koululaisille. Joka tapauksessa kuljetus järjestetään maksuttomana vaarallisen tien takia oppilaille, joiden on ylitettävä Valtatie 9 tai Kantatie 41. Rehtorilla ja varhaiskasvatuspäälliköllä on oikeus myöntää yksittäisille oppilaille maksuton kuljetus vaarallisille tieosuuksille.

Kuljetus voidaan järjestää lisäksi hakemuksesta maksuttomana Auran kunnan oppilaille, joille lääkärintodistuksella esitetään koulukuljetuksen järjestämistä. Lääkärintodistus on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, ellei se ole pysyväisluonteinen. Samoin lääkärintodistuksella (tapaturma) oppilas saa terveydellisistä syistä määräajaksi oikeuden maksuttomaan koulukuljetukseen yleisistä periaatteista poiketen.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvalle lapselle ei järjestetä erilliskuljetusta.

Jos oppilas menee muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun, asetetaan ehdoksi se, että huoltaja vastaa oppilaan kuljetuskustannuksista.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelusta vastaa

Auran kunta
Tekstistä vastaa: Auran kunta
Päivitetty: 4.7.2022