suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juvan kunta

Koulukuljetukset

  • Palvelu
  • Juva
  • Julkinen palvelu

Juvalla esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin. Maksuton koulukuljetus järjestetään yli 5 km:n matkalta. Lisäksi peruskoulun 1. ja 2. luokan oppilaille kuljetus järjestetään jo yli 3 km:n matkalta ja esioppilaille yli 1 km:n matkalta.

Alueilla, joilla ei ole tievalaistusta maksuton kuljetus järjestetään seuraavasti:

•kyläkoulu ...

Toimi näin

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka

  • on yli viisi kilometriä yhteen suuntaan tai
  • muutoin on oppilaan ikään tai olosuhteisiin nähden liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

Päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia, 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia.

Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on vanhemmille myönnettävä avustus oppilaan kuljettamista ja saattamista varten.

Oppivelvollisuuttaan suorittavilla toisen asteen opiskelijoilla on oikeus maksuttomiin koulumatkoihin, jos

  • koulumatka on vähintään seitsemän kilometriä yhteen suuntaan ja
  • koulumatkaan käytetään joukkoliikennettä.

Jos joukkoliikennettä ei ole mahdollista käyttää, tulee opiskelijan itse järjestää kulkeminen oppilaitokseen ja hänelle maksetaan siitä rahallinen korvaus.

Palvelun toteuttaa

Juvan kunta

Palvelusta vastaa

Juvan kunta
Tekstistä vastaa: Juvan kunta
Päivitetty: 4.1.2024