suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Koulu- ja opiskelijahuollon palvelut

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Opiskeluhuolto on kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää työtä, jolla edistetään, pidetään yllä ja luodaan edellytyksiä oppilaan ja opiskelijan hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden ja opiskelijoiden ja koko koulu- tai opiskeluyhteisön ja -ympäristön hyvinvointia, huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä ja opiskelijoiden osallisuutta.

Tavoitteena on myös turvata yksilökohtainen varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi toteuttavat opiskeluhuoltoa suunnitelmallisena monialaisena yhteistyönä. Sitä tehdään yhdessä oppilaiden tai opiskelijoiden, heidän huoltajiensa ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ensisijaista ja ehkäisevää ja se kuuluu kaikille. Yksilökohtainen opiskeluhuolto on ehkäisevää ja tukea antavaa.

Opiskeluhuollon termit ja lainsäädäntö

opiskeluhuolto = yhteinen termi aikaisemmille termeille oppilas- ja opiskelijahuolto

opiskelijat = lapset ja nuoret esikouluikäisistä toisen asteen opintojen loppuun

oppilaitos = esikoulut, koulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Toimi näin

Jos sinulla tulee huoli lapsen tai nuoren asioista niin ole yhteydessä mahdollisimman pian oppilaan kouluun tai terveydenhuoltajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeää on varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Määräys opiskeluhuollon keskeisistä periaatteista ja tavoitteista sekä opiskeluhuoltosuunnitelman laatimisesta ammatillisessa koulutuksessa OPH-285-2018

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIN TOIMEENPANON ARVIOINTI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA SEKÄ LUKIOKOULUTUKSESSA

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 7.4.2022