suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Kotoutumissuunnitelma

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatiot: TE-toimisto, Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto, Etelä-Savon TE-toimisto, Hämeen TE-toimisto, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kainuun TE-toimisto, Keski-Suomen TE-toimisto, Lapin TE-toimisto, Pirkanmaan TE-toimisto, Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Karjalan TE-toimisto, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, Pohjois-Savon TE-toimisto, Satakunnan TE-toimisto, Uudenmaan TE-toimisto, Varsinais-Suomen TE-toimisto
Alue: valtakunnallinen (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kielet: englanti, ruotsi, suomi

Sinulle voidaan laatia kotoutumissuunnitelma TE-toimistossa, kun

  • olet työtön työnhakija
  • ensimmäisen oleskelulupasi tai oleskelulupakortin myöntämisestä on kulunut enintään 3 vuotta tai
  • oleskeluoikeutesi rekisteröinnin myöntämisestä on kulunut enintään 3 vuotta
  • pystyt osallistumaan kokopäiväisesti kotoutumistasi ja työllistymistä edistäviin toimenpiteisiin ja palveluihin.

Kotoutumissuunnitelman tarkoituksena on tukea kotoutumistasi Suomeen. Siinä yleensä sovitaan opiskeluvalmiuksiasi ja -taitojasi vastaavasta suomen tai ruotsin kielen opiskelusta sekä niistä TE-toimiston palveluista, joilla parhaiten tuetaan työllistymistäsi. Suunnitelmassa voidaan myös lisäksi sopia esimerkiksi oman äidinkielesi luku- ja kirjoitustaidon opiskelusta tai suomalaista yhteiskuntatietoutta antavasta koulutuksesta. Tavoitteena on, että olet aloittanut kotoutumista tai työllistymistä edistävän palvelun kuukauden kuluessa suunnitelman laatimisesta.

Kotoutumissuunnitelma laaditaan joko yhteistyössä sinun, kunnan ja TE-toimiston kanssa tai vain sinun ja TE-toimiston välillä. Ensimmäinen suunnitelma laaditaan enintään yhdeksi vuodeksi ja sitä tarkistetaan sovituin aikavälein. Enimmäisaika kotoutumissuunnitelmaan on 3 vuotta. Joissakin tapauksissa enimmäisaikaa voidaan kuitenkin pidentää kahdella vuodella.


Toimi näin

1. Tarkista ensin, voitko ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon.

2. Ilmoittautumisen jälkeen TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä joko puhelimitse, sähköpostilla tai kirjeellä ja ilmoittaa aikavarauksesta kotoutumissuunnitelman laatimiseen. TE- toimisto hankkii tarvittaessa tulkkauksen aikavaraukselle.


Kenelle ja millä ehdoin

Kotoutumissuunnitelman laatiminen edellyttää, että sinulla on voimassaoleva oleskelulupa, oleskelulupakortti tai oleskeluoikeuden rekisteröinti. Myös Pohjoismaiden kansalaisilla ja heidän perheenjäsenillään on oikeus kotoutumissuunnitelmaan, mikäli he ovat asuneet alle 3 vuotta Suomessa ja suunnitelman laatimiselle on tarve.

Oikeutta kotoutumissuunnitelmaan ei ole

- Suomessa viisumilla tai viisumivapaasti oleskelevilla (esimerkiksi turistit tai kausityössä olevat)

- ensimmäistä oleskelulupapäätöstä odottavilla

- henkilöillä, joilla on Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin toisen valtion kansalaisuus

- Suomen kansalaisilla, jotka muuttavat takaisin Suomeen vuosia kestäneen poissaolon jälkeen.

Palvelu on maksuton.


Palvelun toteuttaa: 
TE-toimisto