suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Coronaria Oy

Kotipalvelu ja kotipalvelun tukipalvelut

  • Palvelu
  • Posio
  • Yksityinen palvelu

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla tuetaan kotona selviytymistä. Kotipalveluja voivat saada ikäihmiset, vammaiset ja sairaat selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitamisesta. Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa asiakkaita ja omaisia.

Ennen kotihoidon palveluiden myöntämistä tehdään palvelutarpeen arviointi, jossa arvioidaan asiakkaan palvelun tarvetta ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Palveluiden myöntäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin. Jos asiakkaalla ei ole säännöllisen kotihoidon tarvetta, hänen kotona pärjäämistään voidaan tukea tukipalveluiden avulla. Tukipalveluita ovat ateria-ja turvapuhelinpalvelut, vaatehuolto, päivätoiminta sekä asiointi- ja saattoapu.

Toimi näin

Kotihoitoa voi hakea kirjallisesti tai ottamalla yhteyttä kotihoitopalveluiden esimieheen tai palveluohjaajaan tai sosiaalityöntekijään asiakas itse tai avun tarpeessa olevan henkilön omainen/läheinen tai muu henkilö ollessaan huolissaan ihmisen kotona pärjäämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaCoronaria Oy
Palvelusta vastaaCoronaria Oy
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Coronaria Oy
Päivitetty: 19.11.2020