suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatiot

Kotikuntoutus Konsta

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ko­ti­kun­tou­tus on tar­koi­tet­tu 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le hen­ki­löil­le, joil­la on haas­tei­ta sel­vi­tä ar­jen päi­vit­täi­sis­tä toi­min­nois­ta akuu­tis­ti hei­ken­ty­neen toi­min­ta­ky­vyn ja elä­män­ti­lan­teen vuok­si. Mo­niam­ma­til­li­nen ko­ti­kun­tou­tus­tii­mi te­kee en­sin ar­vioin­ti­käyn­nin mah­dol­li­sen kun­tou­tus­jak­son aloit­ta­mi­sek­si.

Ko­ti­kun­tou­tus on ta­voit­t ...

Toimi näin

Päivitetty: 18.8.2022