suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkanmaan hyvinvointialue

Kotihoito

  • Palvelu
  • 23 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoito tukee sinua, jotta voit elää oman näköistäsi elämää omassa kodissasi mahdollisimman pitkään. Kotihoitoa järjestetään sinulle, jos tarvitset apua alentuneen toimintakyvyn vuoksi päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailut, peseytyminen, pukeutuminen ja lääkehoidon toteutus. Kotihoito voi sisältää myös kotisairaanhoitoa.

Kotihoidon kotikäyntien määrä ja sisältö sovitetaan sinun tarpeide ...

Toimi näin

Kun tarvitset tietoa ja neuvontaa ikäihmisten palveluihin liittyen, ota ensisijaisesti yhteyttä Pirkanmaan Kotitoriin puhelimitse, sähköpostitse tai chat-palvelussa.

Pirkanmaan Kotitori on yleinen ohjaus- ja neuvontapiste ikääntyneille, vammaisille henkilöille sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa tukea tarvitseville ja heidän läheisilleen. Mikäli tilanteesi tarvitsee tarkempaa palvelutarpeen arviointia, sinut ohjataan asiakasohjaukseen.

Ensivaiheen neuvontaa saat myös kaikilta Pirkanmaan lähitoreilta.

Asiakasohjaaja selvittää yhdessä sinun ja tarvittaessa läheistesi kanssa tilannettasi ja tuen tarvetta sekä neuvoo ja ohjaa sinut oikean palvelun piiriin. Sinulle kerrotaan palveluiden saannin kriteereistä ja hinnoista. Neuvonta on sinulle maksutonta.

Kun kotiudut sairaalasta tai muusta hoitolaitoksesta, mahdolliset kotihoidon palvelut käynnistyvät kotiuttavan tahon toimesta.

Jos olet jo palveluiden piirissä, voit olla yhteydessä suoraan oman alueesi asiakasohjaukseen tai omaan kotihoitoyksikköösi.

Jos et tiedä alueesi asiakasohjaajan tai kotihoitoyksikkösi tietoja, saat ne Pirkanmaan Kotitorilta tai hyvinvointialueen vaihteesta numerosta 03 311 611.

Kenelle ja millä ehdoin

Sinulle voidaan myöntää kotihoidon palveluja säännöllisesti tai tilapäisesti, mikäli toimintakykysi on alentunut esimerkiksi sairauden tai ikääntymisen vuoksi. Voit saada kotihoidon palveluita, mikäli et selviydy itsenäisesti, omaisten tai läheisten tuella tai muulla tavoin tuettuna omassa kodissasi tai hoitosi vaatii erityistä ammattitaitoa. Kotihoidon palveluilla voidaan tukea myös sairaalasta kotiutumista.

Pirkanmaan hyvinvointialueella kotihoidon palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että asiakasohjaaja on arvioinut palveluntarpeesi yhteistyössä sinun ja tarvittaessa omaistesi, läheistesi tai sinulle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeesi arviointi perustuu RAI-arviointijärjestelmän avulla saataviin mittarituloksiin. RAI (Resident Assessment Instrument) on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Palvelun toteuttaa

Pirkanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Pirkanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Pirkanmaan hyvinvointialue
Päivitetty: 31.8.2023