suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Kotihoito

  • Palvelu
  • 9 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon tavoitteena on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen mahdollisimman pitkään. Kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen oikea-aikaisilla ja tarpeenmukaisilla palveluilla. Toteutamme kotihoidon palveluja tukemalla henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallistumista.​

Toimi näin

Palvelutarpeen arvioinnin tavoitteena on parantaa ikääntyneiden mahdollisuuksia asua omassa kodissaan ja turvata oikea-aikaiset palvelut.

Palvelutarpeen arviointia voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen tai muu taho.

Arviointi toteutetaan kotikäyntinä. Palvelutarpeen arviointipyynnöt ​puh. 05 352 2370​. ​

Kenelle ja millä ehdoin

Selvitämme kotihoidon tarpeen palvelutarpeen arviointikäynnillä. Palvelutarpeen arviointikäyntiä voi pyytää henkilö itse, omainen, viranomainen tai muu taho.

Tausta ja lainsäädäntö

Kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut ja kotisairaanhoito. Kotiin annettaviin palveluihin kuuluvat hoiva ja huolenpito, asiakkaan tukeminen arjessa suoriutumisessa ja hänen toimintakykynsä ylläpitäminen. Kotisairaanhoito on terveys- ja sairaanhoitopalvelua, jota asiakas saa tilapäisesti kotonaan sairautensa hoitamiseksi. Kotihoitoa voi tarvittaessa saada kaikkina vuorokaudenaikoina.

Kotihoidon asiakasmaksuihin vaikuttavat esimerkiksi tarvittavan hoidon määrä sekä asiakkaan tulot ja mahdollinen sotainvaliditeetti.

Palvelun toteuttaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Päivitetty: 21.10.2022