suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntyharjun kunta

Kotihoidontuen kuntalisä

  • Palvelu
  • Mäntyharju
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon tuen kuntalisä on kunnan maksama harkinnanvarainen tuki, jota maksetaan Kelan lakisääteisen kotihoidon tuen lisäksi. Hae kuntalisää Kelalta lasten kotihoidon tuen hakemisen yhteydessä. Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena ja se on verotettavaa tuloa. Alle 3-vuotiaan lapsen kuntalisän määrä on 200 €/kk/perhe ja se on veronalaista tuloa.

Toimi näin

Hae kotihoidon tuen kuntalisää Kelan kautta

Kenelle ja millä ehdoin

Kuntalisän saamisen edellytykset:

  • Kotihoidon tuen kuntalisä maksetaan perheen nuorimmasta kotihoidon tuen piirissä olevasta, alle 3-vuotiaasta lapsesta.
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona. Esiopetusikäinen lapsi voi osallistua perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen eikä siten vaikuta alle 3-vuotiaan kuntalisän saantiin.
  • Kotihoidon tuen kuntalisän määrä on 200 €/kk.
  • Kotihoidon tuen piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää, jos perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha).
  • Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta. Tämä ehto tarkistetaan Kelassa.

Palvelun toteuttaa

Mäntyharjun kunta

Palvelusta vastaa

Mäntyharjun kunta
Tekstistä vastaa: Mäntyharjun kunta
Päivitetty: 27.4.2023