suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio: Lopen kunta

Kotihoidontuen kuntalisä

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu
Alue: Loppi
Palvelun kieli: suomi

Kotihoidon tuen Loppi-lisää voi hakea Lopella asuva perhe, jonka alle 3–vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että perhe saa Kelan maksamaa lasten kotihoidon tuen hoitorahaa. Loppi-lisä on määrärahasidonnainen; vuosittainen määräraha päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.


Toimi näin

Loppi-lisää tulee hakea kunnan asiointikanavissa tai Lopen kunnan internetsivuilla olevalla lomakkeella.


Kenelle ja millä ehdoin

Loppi-lisää ei myönnetä, jos kotiinjäävä huoltaja on työttömänä työnhakijana saaden työttömyyskorvausta/ muuta etuisuutta, äitiys- tai vanhempainrahakaudella, sairaspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, vuosilomalla, kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana tai eläkkeellä. Loppi-lisän saaja voi olla työssä tai toimia yrittäjänä, jos perhe järjestää lapsen hoidon itse. Loppi-lisää maksetaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Sitä maksetaan hakemuksen ja liitteenä olevien todistusten mukaisesti. Maksatus päättyy täyteen kuukauteen (esim. lapsen täyttäessä 3 vuotta päättyy maksatus syntymäpäiväkuukauden lopussa).

Maksamisen edellytys on, että hakemukseen vaadittavat liitteet on toimitettu. Kaikki tarvittavat liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana.

Loppi-lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Perheen tukea saavalla lapsella tulee olla kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka Lopen kunnassa.

Loppi-lisän maksaminen lakkaa välittömästi, kun etuuden saamisen edellytykset lakkaavat. Loppi-lisän saajan tulee kirjallisesti lomakkeelle ilmoittaa Loppi-lisän lakkauttamisesta varhaiskasvatuspäällikölle (esim. uuden äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden alkaminen). Loppi-lisän maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.


Tausta ja lainsäädäntö

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta


Palvelun toteuttaa: 
Lopen kunta