suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lopen kunta

Kotihoidontuen kuntalisä

  • Palvelu
  • Loppi
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon tuen Loppi-lisää voi hakea Lopella asuva perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa vaan hoidetaan kotona. Kuntalisän maksamisen ehtona on, että perhe saa Kelan maksamaa lasten kotihoidon tuen hoitorahaa. Loppi-lisä on määrärahasidonnainen; vuosittainen määräraha päätetään talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Toimi näin

Loppi-lisää tulee hakea kunnan asiointikanavissa tai Lopen kunnan internetsivuilla olevalla lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Loppi-lisää ei myönnetä, jos kotiin jäävä huoltaja on työttömänä työnhakijana saaden työttömyyskorvausta / muuta etuisuutta, äitiys- tai vanhempainrahakaudella, sairauspäivärahalla, vuorotteluvapaalla, vuosilomalla, kunnallisena tai yksityisenä perhepäivähoitajana tai eläkkeellä. Loppi-lisän saaja voi olla työssä tai toimia yrittäjänä, jos perhe järjestää lapsen hoidon itse. Loppi-lisää maksetaan hakemuksen jättämistä seuraavan kuukauden alusta. Sitä maksetaan hakemuksen ja liitteenä olevien todistusten mukaisesti. Maksatus päättyy täyteen kuukauteen (esim. lapsen täyttäessä 3 vuotta päättyy maksatus syntymäpäiväkuukauden lopussa).

Maksamisen edellytys on, että hakemukseen vaadittavat liitteet on toimitettu. Kaikki tarvittavat liitteet tulee toimittaa hakemuksen mukana.

Loppi-lisää ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta eikä takautuvasti. Perheen tukea saavalla lapsella tulee olla kotikuntalain (201/1994) mukainen kotipaikka Lopen kunnassa.

Loppi-lisän maksaminen lakkaa välittömästi, kun etuuden saamisen edellytykset lakkaavat. Loppi-lisän saajan tulee ilmoittaa kirjallisesti lomakkeella "Kotihoidontuen Loppi-lisän lakkauttamisilmoitus" Loppi-lisän lakkauttamisesta varhaiskasvatuspäällikölle (esim. uuden äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden alkaminen). Loppi-lisän maksupäivä on kuukauden viimeinen pankkipäivä.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLopen kunta
Palvelusta vastaaLopen kunta
Alue Loppi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lopen kunta
Päivitetty: 16.3.2020