suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ruokavirasto

Kosteikkojen hoitosopimus

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Kosteikkojen hoitosopimus on monivaikutteisten kosteikkojen hoitoa edistävä ympäristösopimus.

Sopimus edistää vesiensuojelua, luonnon monimuotoisuutta tai kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kunkin kohteen sijainnin, laajuuden ja laadun mukaisesti.

Sopimus on lohkokohtainen ja se tehdään viideksi vuodeksi.

Toimi näin

Voit hakea kosteikkojen hoitosopimusta ja tukea/korvausta Vipu-palvelussa touko-kesäkuussa peltotukien haussa.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit tehdä sopimuksen ja saada kosteikkojen hoitoon tukea, jos

 • olet vähintään 18-vuotias
 • olet viljelijä tai edustat rekisteröityä yhdistystä tai vesioikeudellista yhteisöä
 • sinulla on vähintään 0,3 hehtaaria sopimukseen kelpaavaa pinta-alaa.

Sopimus voidaan tehdä esimerkiksi

 • kosteikkoalueesta
 • suon kaltaiseksi alueeksi muutetusta turvepellosta
 • tulva-alueesta
 • luonnonmukaistetun uoman tai kaksitasouoman alle jääneestä ja hoitotoimien kohteena olevasta maa-alasta
 • tulvatasanteesta tai tulvapellosta sekä hoidon kannalta riittävistä suoja-alueista
 • pienten kosteikkojen, pohjapatojen ja tulvapeltoalueiden muodostamisesta ja hoidosta.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Ruokavirasto

Muut vastuuorganisaatiot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Palvelusta vastaa

Ruokavirasto
Tekstistä vastaa: Ruokavirasto
Päivitetty: 15.5.2023