suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Korvaus rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

 • Palvelu
 • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
 • Julkinen palvelu

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista maa-, metsä- ja kalataloudelle ja rakennuksille voit hakea korvausta ELY-keskukselta.

Korvausta täytyy hakea ELY-keskukselta pääsääntöisesti sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut, tai tapauskohtaisesti seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.

Maksettavat korvaukset perustuvat ympäristöministeriön päätökseen rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi maksettavista avustuksista (1626/1991).

Toimi näin

Hanki hakemukseen tarvittavat liitteet.

Toimita hakemus liitteineen sille ELY-keskukselle, jonka alueella vahinko on tapahtunut.

Käytä ensisijaisesti sähköistä hakemuslomaketta. Voit käyttää myös tulostettavaa lomaketta ja toimittaa sen ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hae korvausta sen vuoden loppuun mennessä, jonka aikana vahinko on tapahtunut. Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavana keväänä, jätä sitä koskeva hakemus toukokuun loppuun mennessä.

Kenelle ja millä ehdoin

Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin. Keinoja on esitelty mm. ympäristöhallinnon verkkosivuilla (ymparisto.fi) sekä korvauksen hakuohjeessa.

Korvaushakemuksesta on käytävä ilmi,

 • minkä eläinlajin aiheuttamista vahingoista on kysymys,
 • milloin ja missä vahinko on tapahtunut,
 • vahingon laatu ja määrä sekä
 • saako hakija ja missä määrin korvausta vakuutuksen perusteella tai korvausta muun lainsäädännön perusteella.

ELY-keskuksen hyväksymän riippumattoman asiantuntijan tulee aina todentaa vahingot. Vahingot voidaan näyttää toteen esimerkiksi seuraavasti:

 • maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunto satovahinkoarviosta
 • rakennustarkastajan lausunto rakennusvahingoista
 • luonnontieteellisen keskusmuseon tai muun tahon lausunto kalanviljelylaitokselle vahinkoa aiheuttavien lintulajien yksilömääristä
 • kunnallisen eläinlääkintäviranomaisen tai petoyhdysmiehen lausunto eläinvahingoista ja sen aiheuttajasta.

Tukikelpoisia kustannuksia ovat vahinkotapahtuman suorana seurauksena aiheutuneiden vahinkojen kustannukset. Työkulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia. Lausunnon hankkimisesta aiheutuneet kulut ovat tukikelpoisia.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotKainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 2.9.2021