suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Korkotukilainat

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Kuopion kaupunki
Alue: Kuopio
Palvelun kieli: suomi

Valtion korkotuki- ja takauslainat

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyy vuosittain korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen ja hankkimiseen. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio maksaa osan (Valtionkonttori ja ARA), jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus, joka tulee voimaan automaattisesti.

Valtion tukemaa lainaa voivat saada kunta tai muu julkisyhteisö, yleishyödyllinen yhteisö ja em. yhteisöjen omistama osakeyhtiö. Korkotukilainan saamiseksi vaaditaan sijaintikunnan puoltava lausunto ja laina pitää kilpailuttaa.

Takauslainoilla voidaan rakentaa tavallisia vuokrataloja, ja takauslainan saajina voivat olla yleensä sellaiset yhteisöt, jotka ovat oikeutettuja myös korkotukilainoihin. Takauslainaa ei voi käyttää erityisryhmien asumisen rakentamiseen. Takauslainaa saavan yhteisön ei siis tarvitse olla ARAn yleishyödylliseksi nimeämä. Takauslainan saamiseksi vaaditaan sijaintikunnan puoltava lausunto ja laina pitää kilpailuttaa.

Korkotukilainoilla ja takauslainoilla on jatkuva haku, ja lisää tietoa lainojen ehdoista saa ARAsta.

Erityisryhmien investointiavustukset

Erityisryhmien investointiavustukset ovat ARAn myöntämiä avustuksia, joiden avulla voidaan lisätä asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseen soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piirin kuuluvat mm. vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, kuten myös asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. Avustusta voidaan käyttää asuntojen rakentamiseen, hankintaan tai perusparantamiseen.

Erityisryhmien investointiavustus on porrastettu (10 - 50 %) kohteiden mukaan siten, että enemmän asumista tukevia poikkeusratkaisuja tarvitseville asunnoille avustusprosentti on korkeampi. Avustusta voivat saada hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Sijaintikunnan on puollettava avustuksen kohteena olevaa hanketta/ostoa ja lisäksi tarvitaan sijaintikunnan sosiaali- ja terveystoimen sitova lausunto.

ARA myöntää ja maksaa avustuksen, hakuaika jatkuva. Hakemusten tulee toimittaa asuntotoimeen. Lisätietoa saa ARAsta.


Toimi näin

Korkotukilainahakemus jätetään hankkeen sijaintikuntaan, ja lainaan tarvitaan kunnan puolto. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hyväksyy lainan korkotukilainaksi.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Korkotukilainoja voidaan hakea vuokra-asuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä vuokratalojen hankintaan. Niitä voidaan hakea myös asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankkimiseen ja perusparantamiseen sekä osaomistusasuntojen rakentamiseen.

Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jonka korosta valtio voi maksaa tietyssä tilanteessa osan. Vuokra- tai asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myönnetyllä korkotukilainalla on valtion täytetakaus.

Laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitetuista osaomistusasunnoista

Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta


Palvelun toteuttaa: 
Kuopion kaupunki