suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Kolttatilan luovutuslupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kolttalakien (273/1955: 3 §, 611/1984: 12 § ja 253/1995: 36 §) mukaisten rajoitusten alaisen kolttatilan tai sen osan luovutukseen (kauppa, lahja, ositus, jako, vaihto, vuokraus) on hankittava ELY-keskuksen lupa. Jos et hae luovutuslupaa, katsotaan luovutus lain nojalla mitättömäksi.

Toimi näin

Toimita kirjallinen vapaamuotoinen luovutuslupahakemus Lapin ELY-keskukselle tai Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen toimittaa hakemuksen lausunnon kera edelleen ELY-keskukselle. Voit hyödyntää myös ELY-keskuksen hakemuspohjaa.

Toimita luovutuslupahakemuksen liitteenä luovutuksen ehdot osoittava asiakirja (esikauppakirja, lahjakirja, ositussopimus, perinnönjakokirja tms.), mistä tulee ilmikäydä syyt luovutukselle.

Jos aiot myydä kolttatilan tai sen osan, mutta sinulla ei ole tiedossa ostajaa, tulee sinun ennen lupahakemuksen vireille laittamista luotettavasti selvittää mahdolliset ostajaehdokkaat kolttien piiristä. Sinun tulisi ilmoittaa myyntihalukkuudesta kirjallisesti tai suullisesti Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle sekä kolttien luottamusmiehelle. Tilan myynnistä tulisi julkaista myynti-ilmoitus Inarilainen –nimisessä paikallislehdessä. Ilmoituksessa tulisi mainita, että kaupan kohde on kolttatila tai sen osa. Liitä kopio lehdessä julkaistusta kolttatilan tai sen osan myynti-ilmoituksesta luovutuslupahakemukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Niiden, jotka omistavat kolttalakien mukaisten luovutusrajoitusten alaisen kolttatilan, tulee hakea lupa luovutukselle. Luovutusrajoitukset ovat voimassa joko 1) 50 vuotta eräiden kolttien asuttamisesta annetun lain (253/1955) 3 §:n mukaan tai 2) 30 vuotta kolttalain (611/1984) 12 §:n mukaan tai 3) 20 vuotta kolttalain (253/1995) 36 §:n mukaan siitä päivästä lukien, jona tilasta tai lisäalueesta tehty kauppakirja on allekirjoitettu.

Mikäli olet epävarma, onko omistamasi kolttatila luovutusrajoitusten alainen, kannattaa tutkia kiinteistön rasitustodistus tai kiinteistörekisteriote, löytyykö sieltä kolttalakien mukaista rajoitusmerkintää. Viime kädessä voit varmistaa asian ELY-keskuksesta.

Mikäli luovutuksensaajana on Inarin kunnassa asuva täysivaltainen koltta, joka ei ennestään omista kolttalaissa tarkoitettua kiinteistöä, tai kun luovutuksensaajana on sellainen henkilö, joka voisi periä luovuttajan, luovutuslupa myönnetään. Kun kyseessä on muu kuin edellä tarkoitettu henkilö, luovutuslupa myönnetään vain erityisistä syistä.


Käsittelyaika

Keskimäärin kuukaudesta kahteen. Varaudu siihen, että hakemusasiakirjoista pyydetään lausunto Inarin kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta sekä mahdollisesti myös kolttaneuvostolta, mikä vaikuttaa käsittelyaikaan.

Voimassaoloaika

Lupa on voimassa toistaiseksi, ellei päätöksessä ole toisin mainittu.

Palvelun toteuttaa

Lapin ELY-keskus

Muut vastuuorganisaatiot

Lapin ELY-keskus

Palvelusta vastaa

ELY-keskus
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 17.8.2020