suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hankasalmen kunta

Kolmiperhepäivähoito

  • Palvelu
  • Hankasalmi
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää lapsen kotona perhepäivähoidon ohjaajana toimivan varhaiskasvatuspäällikön harkinnan mukaan jos lapsen vamma tai sairaus edellyttää kotihoitoa, perheessä on neljä alle kouluikäistä lasta tai useamman perheen hoitorengas on mahdollista.

Hoito useamman perheen kesken voi tapahtua yhdessä perheessä tai vuorotellen jokaisen hoitorenkaassa olevan lapsen kotona. Lasten määrä ryhmässä on neljä alle kouluikäistä ja yksi esiopetusikäinen lapsi. Perhepäivähoitajan työsuhteessa oleva kunnan työntekijä vastaa ryhmän lasten hoitamisesta, mutta ruokahuollosta vastaa se perhe, jossa hoito tapahtuu. Tällöin muista kuin omista lapsista suoritetaan kustannuskorvaus kyseiselle perheelle.

Kenelle ja millä ehdoin

Varhaiskasvatusta voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen.

Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Palvelu on maksullinen.

Maksun suuruuteen vaikuttavat perheen koko, tulot ja hoitopäivien pituus.

Tausta ja lainsäädäntö

Alle kouluikäisen lapsesi varhaiskasvatus voi toteutua niin sanottuna kolmiperhepäivähoitona. Ryhmä voi muodostua 2-4 perheen lapsista. Kunnan perhepäivähoitaja hoitaa lapsia vuoroviikoin perheiden kodeissa sen mukaisesti, mitä perheet ovat asiasta sopineet. Kotien on oltava tarkoitukseen sopivia. Lapsiryhmässä voi olla korkeintaan neljä alle kouluikäistä lasta. Viidentenä lapsena voi olla esikoululainen tai koululainen, joka tarvisee osapäivähoitoa.

Se perhe, jonka kotona lapsia hoidetaan, vastaa ruoan hankinnasta ja esivalmisteluista. Kunta korvaa ruokailusta aiheutuvat kulut.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHankasalmen kunta
Palvelusta vastaaHankasalmen kunta
Alue Hankasalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hankasalmen kunta
Päivitetty: 20.12.2019