suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Museovirasto

Kirjaamopalvelut

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Kirjaamo käsittelee Museovirastolle osoitetut asiakirjat, rekisteröi ne asianhallintajärjestelmään ja siirtää ne valmisteltavaksi virkamiehille. Kirjaamosta saat tietoa rekisteröityjen asioiden käsittelyvaiheista ja voit myös tehdä asiakirjapyyntöjä.

Toimi näin

Museovirastossa on käytössä sähköinen asianhallintajärjestelmä. Asioiden käsittelyn nopeuttamiseksi toimita virastolle osoitetut lausuntopyynnöt ja muut asiakirjat mieluiten sähköisessä muodossa osoitteeseen kirjaamo@museovirasto.fi. Asiat lähtevät kirjaamosta käsittelijöille.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta sähköpostin käyttöön, voit lähettää asiakirjat Museovirastolle myös paperimuodossa osoitteeseen Museovirasto, PL 913, 00101 Helsinki tai tuoda ne asiointipisteeseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Julkisuuslain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisista asiakirjoista. Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa tiedon vain, jos niin on erikseen laissa säädetty. Tiedon pyytäjän tulee tällöin antaa tarvittavat tiedot tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Palvelu on maksuton.

Asiakirjoista voidaan ottaa jäljenteitä, joista peritään hinnaston mukainen maksu. Laajat tietopyynnöt ovat maksullisia. Samoin esimerkiksi maastavientiluvat ovat maksullisia. Lisätietoja Museoviraston hinnastosta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuseovirasto
Palvelusta vastaaMuseovirasto
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Museovirasto
Päivitetty: 17.6.2021